Masterprogrammet i visuell kommunikation

120 högskolepoäng, helfart, dagtid

Ett normkreativt masterprogram i visuell kommunikation med fokus på ditt eget arbete.

Vidar Francke, Visuell kommunikation, examen 2021.

 Så här söker du

1. Anmälan till antagning.se: Anmälan till kursen sker på antagning.se under perioden 1 december 2023 - 15 januari 2024

 2. Behörighetskrav till antagning.se - Meriter för att styrka behörighetskravet (se ovan) skall vara antagning.se tillhanda senast 1 februari 2024.

 3. Ladda upp arbetsprover till konstfack.se: Filer för att delta i urvalet laddar du upp elektroniskt via Konstfacks hemsida under perioden 1 december 2023 - 15 januari 2024. Dessa filer kommer att användas i urvalet mellan behöriga sökande.


Viktiga datum

1 december 2023: Anmälan (antagning.se) öppnar.

1 december 2023: Uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

15 januari 2024: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

1 februari 2024: Komplettering av meriter som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Februari/mars 2024: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

21 mars 2024: Antagningsbesked publiceras (antagning.se).

2 september 2024: Terminsstart


Under två år får du möjlighet att utmana och fördjupa din praktik inom grafisk design och/eller illustration i relation till bredare sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang. Med utgångspunkt i normkritik studerar vi hur identitet, normer och gränser formas genom den visuella kommunikationens landskap. Genom denna process utvecklas normkreativa och praktikbaserade metoder för att utvidga din egen praktik såväl som fältet. Programmet erbjuder en unik samarbetsmiljö genom handledning, seminarier, feedback, workshops och föreläsningar tillsammans med lärare som är aktiva inom sina områden. Under programmet är ditt eget arbete i fokus genom processer av skapande och diskussion.

Normkritik handlar om att sätta fokus på makt. Det innebär bland annat att få syn på, och ifrågasätta, de normer som konstruerar och upprätthåller diskriminerande maktstrukturer. Normkreativitet sammanfattar det görande som syftar till att omsätta normkritisk analys i praktiken. Begreppet används bland annat i boken Normkreativ, Settings/Premiss förlag, 2014.


Särskild behörighet

Konstnärlig kandidatexamen om minst 180hp, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B. Läs mer om behörighet och urval här.

Urval och bedömning av arbetsprover
Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, projektbeskrivning och intervju. Läs mer om behörighet och  urval här.

Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.

Viktig information om dina arbetsprover

Urvalsprocessen sker i två steg. I ett första steg sker en bedömning av den sökandes bifogade arbetsprover samt projektbeskrivning, med utgångspunkten i konstnärlig förmåga, förmåga till ett undersökande och reflekterande förhållningssätt, grad av självständigt uttryck, samt tekniska och hantverksmässiga färdigheter.

Utifrån denna bedömning kallas ett urval av de sökande till intervju där den sökandes motivering att gå utbildningen, förmåga att reflektera över sitt eget konstnärliga förhållningssätt, diskuteras i förhållande till de tidigare inlämnade arbetsproverna. Med utgångspunkt i ovan beskrivna kriterier görs sedan en samlad bedömning.

I urvalsarbetet prioriteras kommunikativ förmåga inom ramen för visuell kommunikation.

Undervisningsspråk
All undervisning, handledning och examination sker på engelska.

Examen
Konstnärlig masterexamen i Visuell kommunikation

 

Arbetsprover inför antagning till hösten 2024

Varje sökande skickar ett (1) PDF-dokument innehållande max tio (10) sidor. Dina arbetsprover ska vara på engelska och innehålla följande tre (3) obligatoriska delar för att betraktas som kompletta:

Del 1: Innehållsförteckning (sida 1)
På sida 1 i PDF-dokumentet skapar du en innehållsförteckning över samtliga bilder i dokumentet, inklusive din intresseförklaring.

Innehållsförteckningen ska fungera som en tydlig sammanfattning av dina arbetsprover med miniatyrbilder ca 3x3 cm av samtliga arbeten samt intresseförklaring. Innehållsförteckningen används som ett underlag när bedömningsgruppen diskuterar arbetsproverna. Av denna anledning ber vi dig också att göra synligt för betraktaren i vilket sammanhang arbetet har producerats. Till exempel om det är ett egeninitierat arbete, en skoluppgift eller ett uppdrag, samt även din roll i arbetsprocessen.

Om du har använt bilder som genererats genom AI, eller om du har använt någon annan typ av AI-teknik, ska du ange hur du har använt den och för vilka delar av arbetet.

Om något av dina arbetsprover har publicerats på något annat språk än svenska eller engelska ber vi dig att kort sammanfatta projektet i en bildtext eller i innehållsförteckningen.

Del 2: Fritt valda arbeten (sida 2-8)
På sidorna 2-8 i PDF-dokumentet visar du fritt valda arbeten. Absolut max antal bilder/filmer är tjugo (20), som till exempel kan fördelas på flera olika arbeten.

En film räknas som en bild.

Ange ditt namn i det övre vänstra hörnet på varje sida. Ditt urval är representativt för din praktik så som du själv vill se den. Alla arbetsprover kan lösas med valfri teknik.

Filmer representeras i PDF-dokumentet med en bild ur filmen, samt filmens titel. Filmer skickas in som separata filer.

Del 3: Intresseförklaring (sida 9-10)
På sidorna 9-10 i PDF-dokumentet finns din intresseförklaring. Beskriv/visa kortfattat och övergripande ett projekt, en frågeställning/ar eller ett tema du vill arbeta med, utveckla och fördjupa inom ramen för dina masterstudier. Intresseförklaringen ska inte ses som ett bindande dokument, men ger en klar bild av din praktik och hur du ser att den kan utmanas eller fördjupas. Intresseförklaringen ryms på två (2) A4-sidor och innehåller ca 2000 tecken inklusive blanksteg. Eventuella visuella referenser ryms på dessa två (2) sidor. 

Sidanvisningar för PDF-dokumentet
Varje sökande skickar ett (1) PDF-dokument innehållande max tio (10) sidor. Dokumentet ska vara i liggande A4-format.

• Sida 1: innehållsförteckning inklusive eventuella förklarande bildtexter.

• Sida 2-8: sju (7) sidor med fritt valda arbeten.

• Sida 9-10: två (2) sidor som består av en skriftlig intresseförklaring.


Film, video och animationer

Om du skickar in film, video och/eller animationer så får de ha en sammanlagd längd på max 15 minuter. Lämna in en kort synopsis/trailer eller ett valfritt utdrag om dina filmer är längre.

Tekniska specifikationer
För att vi ska bedöma arbetsprover korrekt är det viktigt att alla sökande följer nedanstående tekniska specifikationer.

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.

Filformat för PDF-dokumentet

Fysiskt format för PDF-dokumentet: Liggande A4
Färgläge: RGB
PDF dokumentet ska EJ lösenordskyddas
PDF-dokumentet döper du till ditt eget namn enligt principen: förnamn.efternamn.pdf

Filformat för film, video och/eller animationer
AVI, MOV eller MP4 (H-264 komprimering)
Max upplösning: 640 x 480

I innehållsförteckningen på sid 1 anges tydligt filmens titel, format samt längd.