Masterprogrammet i visuell kommunikation

120 högskolepoäng, helfart, dagtid

Ett normkreativt masterprogram i visuell kommunikation med fokus på ditt eget arbete.

Vidar Francke, Visuell kommunikation, examen 2021.

Anmälan till höstterminen 2022 är stängd

Viktiga datum

1 december 2021: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

17 januari 2022: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

1 februari 2022: Komplettering av meriter som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Februari/mars 2022: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

7 april 2022: Antagningsbesked publiceras (antagning.se).

29 augusti 2022: Terminsstart


Under två år får du möjlighet att utmana och fördjupa din praktik inom grafisk design och/eller illustration i relation till bredare sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang. Med utgångspunkt i normkritik undersöker vi hur identitet, normer och gränser formas genom visuell kommunikation och hur konstnärliga metoder kan utvecklas för att både vidga den egna praktiken och området.

Genom handledning, seminarier, feedback, workshops och föreläsningar tillsammans med yrkesverksamma lärare som har dokumenterade kunskaper och erfarenheter av normkreativ praktik, utgör programmet en unik samarbetsmiljö där ditt eget arbete står i fokus för samtal och görande.

Normkritik handlar om att sätta fokus på makt. Det innebär bland annat att få syn på, och ifrågasätta, de normer som konstruerar och upprätthåller diskriminerande maktstrukturer. Normkreativitet sammanfattar det görande som syftar till att omsätta normkritisk analys i praktiken. Begreppet används bland annat i boken Normkreativ, Settings/Premiss förlag, 2014.


Särskild behörighet

Konstnärlig kandidatexamen om minst 180hp, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B. Läs mer om behörighet och urval här.

Urval
Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, projektbeskrivning och intervju. Läs mer om behörighet och  urval här.

I urvalsarbetet prioriteras kommunikativ förmåga inom ramen för visuell kommunikation.


Undervisningsspråk

All undervisning, handledning och examination sker på engelska.

Examen
Konstnärlig masterexamen i Visuell kommunikation


Arbetsprover inför antagning till hösten 2022

Varje sökande skickar ett (1) PDF-dokument innehållande max tio (10) sidor. Dina arbetsprover ska innehålla följande tre (3) obligatoriska delar för att betraktas som kompletta:

Del 1: Innehållsförteckning (sida 1)
På sida 1 i PDF-dokumentet skapar du en innehållsförteckning över samtliga bilder i dokumentet, inklusive din intresseförklaring.

Innehållsförteckningen ska fungera som en tydlig sammanfattning av dina arbetsprover med miniatyrbilder ca 3x3 cm av samtliga arbeten samt intresseförklaring. Innehållsförteckningen används som ett underlag när bedömningsgruppen diskuterar arbetsproverna. Av denna anledning ber vi dig också att göra synligt för betraktaren i vilket sammanhang arbetet har producerats. Till exempel om det är ett egeninitierat arbete, en skoluppgift eller ett uppdrag, samt även din roll i arbetsprocessen.
Om något av dina arbetsprover har publicerats på något annat språk än svenska eller engelska ber vi dig att kort sammanfatta projektet i en bildtext eller i innehållsförteckningen.


Del 2: Fritt valda arbeten (sida 2-8)

På sidorna 2-8 i PDF-dokumentet visar du fritt valda arbeten. Absolut max antal bilder/filmer är tjugo (20), som till exempel kan fördelas på flera olika arbeten.

En film räknas som en bild.

Ange ditt namn i det övre vänstra hörnet på varje sida. Ditt urval är representativt för din praktik så som du själv vill se den. Alla arbetsprover kan lösas med valfri teknik.

Du monterar dina bilder/filmer på valfritt sätt. Filmer representeras i PDF-dokumentet med en bild ur filmen, samt filmens titel. 


Del 3: Intresseförklaring (sida 9-10)

På sidorna 9-10 i PDF-dokumentet finns din intresseförklaring. Beskriv/visa kortfattat och övergripande ett projekt, en frågeställning/ar eller ett tema du vill arbeta med, utveckla och fördjupa inom ramen för dina masterstudier. Intresseförklaringen ska inte ses som ett bindande dokument, men ger en klar bild av din praktik och hur du ser att den kan utmanas eller fördjupas. Intresseförklaringen ryms på två (2) A4-sidor och innehåller ca 2000 tecken inklusive blanksteg. Eventuella visuella referenser ryms på dessa två (2) sidor. 


Sidanvisningar för PDF-dokumentet

Varje sökande skickar ett (1) PDF-dokument innehållande max tio (10) sidor. Dokumentet ska vara i liggande A4-format.

• Sida 1: innehållsförteckning inklusive eventuella förklarande bildtexter.

• Sida 2-8: sju (7) sidor med fritt valda arbeten.

• Sida 9-10: två (2) sidor som består av en skriftlig intresseförklaring.


Film, video och animationer

Om du skickar in film, video och/eller animationer så får de ha en sammanlagd längd på max 15 minuter. Lämna in en kort synopsis/trailer eller ett valfritt utdrag om dina filmer är längre.


Tekniska specifikationer

För att vi ska bedöma arbetsprover korrekt är det viktigt att alla sökande följer nedanstående tekniska specifikationer.

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.


Filformat för PDF-dokumentet

Fysiskt format för PDF-dokumentet: Liggande A4
Färgläge: RGB

PDF dokumentet ska EJ lösenordskyddas
PDF-dokumentet döper du till ditt eget namn enligt principen: förnamn.efternamn.pdf


Filformat för film, video och/eller animationer
AVI, MOV eller MP4 (H-264 komprimering)
Max upplösning: 640 x 480

I innehållsförteckningen på sid 1 anges tydligt filmens titel, format samt längd.