Skicka in arbetsprover/filer

Här kan du som anmält dig till en utbildning via antagning.se skapa konto och ladda upp arbetsprover/filer digitalt.

Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover/filer för varje utbildning som du söker. På respektive utbildnings sida står vilka arbetsprover/filer som ska skickas in.

Obs! Du kan varken skicka in eller lämna fysiska arbetsprover på Konstfack. Arbetsprover/filer som ska laddas upp via Konstfacks hemsida och felaktigt uppladdat till antagning.se kommer inte att beaktas. Arbetsprover/filer som avviker från våra anvisningar behandlas inte.

Glöm inte att du först ska anmäla dig till utbildningen via antagning.se!
Utan anmälan till utbildningen behandlas inte arbetsproverna.

Skapa konto

eller

Logga in


Sökande som saknar svenskt personnummer
Om du saknar svenskt personnummer ska du använda det ansökningsnummer du fått på ditt Antagning.se-konto istället.
Sökande som har svenskt personnummer måste använda sitt svenska personnummer.

Filformat

På respektive utbildnings sida finns information om vilka filformat som är tillåtna.

Filstorlek
Om inte andra specifikationer står publicerade under utbildningens instruktioner för arbetsprover så gäller följande regel:
Enskilda filer bör inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.

Frågor och problem
Läs sidan "Frågor och svar om filformat och uppladdning".
Frågor om anmälan, ansökan och antagning: Kontakta Antagningen
Frågor om filformat, uppladdning av arbetsprover eller annat av teknisk karaktär: Kontakta webmaster

 

Arbetsprover - AI, plagiat etc.

Vad innebär oriktiga eller vilseledande uppgifter?
De arbetsprover som du bifogar till din ansökan ska vara skapade av dig!
När du ansöker till Konstfack så får du inte använda otillåtna hjälpmedel, eller plagiera någon annans verk, och framställa dessa som dina egna arbetsprover.

Plagiat
Plagiat är inte tillåtet. Plagiat är när man kopierar andras texter, bilder eller annat rörlig material, utan att hänvisa till källan. Att plagiera innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete. Det kan röra sig om olika typer av kreativt framställt material, som exempelvis bild, text eller film/video, där du framställer materialet som om det vore ditt eget.

Upphovsrätt
Upphovsrättslagen skyddar bl.a. konstnärliga verk. utgår från principen att en person som har skapat ett verk ska ha ensamrätt att bestämma hur verket får användas (t.ex. bilder, fotografier, eller illustrationer, inklusive sådana som kan finnas på webben).

AI-teknik
Användning av AI-verktyg/AI-tekniker är generellt inte tillåtet när du skapar dina arbetsprover eller texter, utan dina arbetsprover ska vara skapade av dig själv.
Vissa utbildningsprogram tillåter att AI-genererade bilder eller andra tekniker får användas vid ansökan. Om det tillåts så framgår det under respektive programs arbetsprovsbeskrivning. Om det program du söker tillåter detta, är det mycket viktigt att du noggrant anger hur och till vilka delar av arbetsprovet som du har använt dig av tekniken.

Återkallande av antagning p.g.a. vilseledande eller oriktiga uppgifter
Om du i arbetsprover använder AI-teknik utan att ange detta, eller om du framställer arbetsprov som dina egna utan att hänvisa till källan, så kan det leda till att ett beslut om antagning eller reservplats till utbildning återkallas av Konstfack, med stöd av Förvaltningslagen (2017:90 § 37). Antagningsordning

 

Behandling av personuppgifter

Konstfack behöver samla in dina personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse och som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning (artikel 6.1 e dataskyddsförordningen och 2 kap. 2 § dataskyddslagen). Konstfack behöver även behandla personnummer och samordningsnummer på grund av att det är viktigt med en säker identifiering (artikel 87 Dataskyddsförordningen och 3 kap. 10 § Dataskyddslagen).

Allmän handling
En stor del av den information som finns vid högskolan utgör allmänna handlingar t.ex. de personuppgifter du anger och filer som laddas upp till konstfack.se. Om dina personuppgifter finns i en allmän handling, kan alla som begär ut den ta del av dina personuppgifter, om inte sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar detta.

Hur länge sparas de uppgifter du anger här?
Konstfack sparar dess uppgifter minst en månad efter beslut om antagning. Vad gäller personuppgifter och handlingar som skickats in till lärarprogram, sparas de i två år, då de utgör en del av behörighetskravet och omfattas av andra arkivregler.

Mer information
Läs mer om hur Konstfack hanterar personuppgifter här: www.konstfack.se/Om-Konstfack/GDPR/