Skapa konto

Här skapar du ditt konto för att kunna skicka in arbetsprover.

Obligatoriska uppgifter är markerade med *.
Lösenordet måste bestå av både bokstäver och siffror.

OBS! Du kan INTE använda en konstfack.se-adress när du skapar konto!

 
 
     
   
 
Om du saknar svenskt personnummer: Du ska använda anmälningnumret du fått i ditt Antagning.se-konto.
Om du har svenskt personnummer: Du måste använda ditt svenska personnummer när du skapar konto här.
och/eller
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Konstfack behöver dessa personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse och som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning (artikel 6.1 e Dataskyddsförordningen och 2 kap. 2 § Dataskyddslagen). Konstfack behöver även behöver även behandla personnummer och samordningsnummer på grund av att det är så viktigt med en säker identifiering (artikel 87 dataskyddsförordningen och 3 kap. 10 § dataskyddslagen).

Det du skickar in blir allmän handling
En stor del av den information som finns vid högskolan utgör allmänna handlingar t.ex. de personuppgifter du anger och de filer/arbetsprover som laddas upp till konstfack.se. Om dina personuppgifter finns i en allmän handling, kan alla som begär ut den ta del av dina personuppgifter, om inte sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar detta.

Hur länge sparas de uppgifter du anger här?
Konstfack sparar dess uppgifter minst två månader efter beslut om antagning. Vad gäller personuppgifter och handlingar som skickats in till lärarprogram, sparas de i två år, då de utgör en del av behörighetskravet och omfattas av andra arkivregler.

Dataskyddsombud
Kontakta Konstfacks dataskyddsombud om du har frågor om dataskydd; dataskyddsombud@konstfack.se