Kursplaner

Kursplaner för masterprogrammet Visuell kommunikation. Kursplanen beskriver lärandemål, innehåll, examinationsformer samt kurslitteratur.