Kursplaner

För varje kurs som ges på Konstfack finns en kursplan som fastställs av prefekt, efter förslag från ämnesråd. Kursplanen beskriver lärandemål, innehåll, examinationsformer samt kurslitteratur.


Läsåret 2020-21

Visuell Kommunikation (VK) Masterprogram Avancerad nivå

Läsåret 2019-20

Visuell Kommunikation (VK) Masterprogram Avancerad nivå

Läsåret 2018-19

Visuell Kommunikation (VK) Masterprogram Avancerad nivå

Läsåret 2017-18

Visuell Kommunikation (VK) Masterprogram Avancerad nivå