Kursplaner

För varje kurs som ges på Konstfack finns en kursplan som fastställs av prefekt, efter förslag från ämnesråd. Kursplanen beskriver lärandemål, innehåll, examinationsformer samt kurslitteratur.


Läsåret 2018-19

Visuell Kommunikation (VK) Masterprogram Avancerad nivå

Läsåret 2017-18

Visuell Kommunikation (VK) Masterprogram Avancerad nivå

Läsåret 2016-17

Visuell Kommunikation (VK) Masterprogram Avancerad nivå

Läsåret 2015-16

Visuell Kommunikation Masterprogram Avancerad nivå

För mer information kontakta:

Ayda Lund, utbildningssamordnare
Skyddad adress
Tel: 08-450 42 80

Uppdaterad: 25 juni 2014
Sidansvarig: Ayda Lund