Ny student – terminsstart

Välkommen! Vad roligt att du har valt att studera hos oss. Här finns viktig information för dig som är ny student på Konstfack.


Information om terminsstarten hösten 2024

Terminen börjar med en introduktion 2-3 september 2024. Det är viktigt att du planerar för att vara på Konstfack dessa dagar. Personal kommer att finnas på plats som hälsar dig välkommen och du kommer att få information om allt som rör dina studier på Konstfack. Du kommer även registrera dig i Ladok och få tillgång till ditt Konstfack-konto.

Passerkort

Senare i sommar kommer du att få ett mejl från Nexusgroup.com med information om hur du beställer ditt passerkort. Gör din beställning omgående för att få ditt passerkort till terminsstart. Utan ditt kort har du inte tillgång till Konstfacks lokaler.


Registrering

Registrering är obligatorisk för alla studenter på Konstfack. På introduktionsdagen 2 september 2024 får du tillgång till ditt Konstfack-konto och ska därefter registrera dig i Ladok. OBS! Ta med giltig legitimation! Mer information om registrering.

Schema för registrering och introduktion

I schemat nedan ser du starttiderna för registrering och introduktion för de olika utbildningarna.

Dag 1: Måndag 2 september 2024
Lokal:
Vita havet

Kl. 09:00 - 10:00
Kandidatprogrammet Keramik och glas
Kandidatprogrammet Textil
Kandidatprogrammet Smycke och corpus: Ädellab

Masterprogrammet CRAFT!
- Textil
- Keramik och glas
- Smycke och corpus

Kl. 10:00 – 11:00
Ämneslärarprogrammet (bild och slöjd) med inriktning mot grundskolans åk 7-9
Ämneslärarprogrammet (bild och media, eller bild och design) med inriktning mot gymnasieskolan

Kl. 11:00 – 12:00
Kandidatprogrammet i Konst
Masterprogrammet i Konst
OBS! Lunch fram till kl. 13. Programansvarig hämtar upp i Vita havet kl. 13.

Kl. 13:00 – 14:00
Kandidatprogrammet Inredningsarkitektur och möbeldesign
Kandidatprogrammet Industridesign
Kandidatprogrammet i Grafisk formgivning och illustration

Kl. 14:00 - 15:00
Masterprogrammet Rumslig gestaltning
Masterprogrammet Design Ecologies
Masterprogrammet i Visuell kommunikation

Vad kommer att ske under dagen?
Personal kommer att finnas på plats som hälsar dig välkommen och delar ut material till dig. 

Detta behöver du göra under dagen:

  1. Läs igenom materialet som du får på plats och skriv under blanketterna för att godkänna våra IT- och verkstadspolicys.
  2. Ta med de underskrivna blanketterna och gå till anvisat bord för utlämning av studentkonto. Där tar vi emot de underskrivna blanketterna, tittar på din legitimation och du får signera att du tagit emot dina kontouppgifter. Därefter får du ett kuvert med ditt studentkonto för bland annat e-post, och ditt passerkort som ger dig access till Konstfack.
  3. Aktivera ditt studentkonto.
  4. Registrera dig på www.student.ladok.se
  5. Fotografera dig.

Vi kommer att ha en av datorsalarna öppna om du vill ha hjälp med att aktivera ditt studentkonto.

Studentkåren kommer att finnas på plats för information och medlemsregistrering.

Studenthälsan kommer att finnas på plats för att informera om sin verksamhet.

Cirka 60 minuter efter registreringen startat kommer programansvariga/programmets professorer att hämta dig och din klass och ge dig mer information om utbildningen.

Dag 2: Tisdag 3 september 2024
Schema för dig som läser ett kandidatprogram eller till ämneslärare.

Om du läser ett masterprogram, se den engelska sidan för schema

Lokal: Svarta havet

09:00 – 09:15 Rektor Anna Valtonen
09:15 – 09:25 IT-enheten
09:25 – 09:45 Studenträttigheter, Studenthälsan, Studera utomlands
09:45 – 10:00 Fastighet, Infocenter och Lokalvård

Paus

10:15 – 10:35 Biblioteket
10:35 – 11:05 Arbetsmiljö och kemikaliehantering
11:05 – 11:15 Kommunikation, press och webb
11:15 – 11:25 Studentkåren
11:25 – 11:35 Brandskydd