Likabehandling av studenter

Konstfack tar helt avstånd från diskriminering och trakasserier samt tolererar inte att detta förekommer i vår verksamhet. Alla medarbetare och studenter har rätt att behandlas med respekt och arbeta i ett klimat som främjar arbetsglädje, hälsa och möjlighet till utveckling och framgång. Alla medarbetare har ett ansvar för att diskriminering och trakasserier inte förekommer på Konstfack.

Diskrimineringslagen skyddar dig som är student på eller sökande till högskolan. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder.

Högskolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan med åtgärder för kommande år samt utvärdera likabehandlingsarbetet från föregående år. Konstfacks likabehandlingsplan för aktuellt år hittar du i spalten till höger.

Vad är skillnad mellan diskriminering och trakasserier?
Diskriminering innebär att någon blir sämre behandlad än någon annan om det har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna som har ett skydd i lagen.

Trakasserier är ett uppträdande som kränker en person och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Vad kan vara diskriminering?
• Om du blir sämre behandlad, till exempel inte får delta i en utbildning eller på en praktik för att du är gravid.

• Om du inte kommer in på en utbildning och det har samband med någon eller några av diskrimineringsgrunderna.

• Om du inte får fortsätta med dina studier när du vill komma tillbaka efter föräldraledighet.

Vad kan vara trakasserier?
• Om någon kallar dig för ”blatte”, ”fjolla”, ”mongo”, ”hora” eller något annat nedsättande som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

• Om någon sätter upp bilder, märken eller symboler med rasistisk, homofob eller sexistisk innebörd eller budskap som nedvärderar dig som funktionshindrad.

• Om någon tafsar på dig, eller på annat sätt kommer med ovälkomna sexuella anspelningar.

Det är du som blivit utsatt som bör känna efter vad som är kränkande för just dig. Därför är det bra om du säger ifrån eller ber någon annan göra det åt dig. Kanske förstår inte personen att hon eller han kränker dig. Om du sagt ifrån och personen ändå fortsätter, bör du ta kontakt med högskolan, som är skyldig att hjälpa dig.

Så här anmäler du
Har du blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier? Då bör du i första hand vända dig till prefekten/chefen vid berörd institution/enhet eller till din handledare. Du kan även kontakta Studentkansli (Maria Backteman) Skyddad adress eller handläggaren för likabehandlingsfrågor (Marie-Thérèse Tricot).

Har du blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier utan att Konstfack har hjälpt dig? Då kan du anmäla till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Mer information
Läs mer om diskriminering och hur du gör en anmälan på Diskrimineringsombudsmannens hemsida: www.do.se

Din åsikt är viktig!
Har du synpunkter på vad Konstfack kan göra bättre för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla studenter? Ta kontakt med handläggaren för likabehandlingsfrågor, Marie-Thérèse Tricot. Skyddad adress

Uppdaterad: 13 augusti 2010
Sidansvarig: