Studera med funktionsnedsättning

Om du som student har en varaktig funktionsnedsättning erbjuder Konstfack flera olika sorters stöd för att du ska ha samma möjligheter att studera på högskola som andra studenter. Här får du veta hur du ansöker om stöd och vilka pedagogiska stödformer som erbjuds.

Så här ansöker du om stöd:

Du loggar in i systemet NAIS och fyller i ett webbformulär. Du måste kunna bifoga ett medicinskt intyg som bekräftar en varaktig funktionsnedsättning.

Länk till ansökan i systemet NAIS 

Lathund: Så här ansöker du i Nais.pdf  

Sedan kommer en samordnare att boka ett möte med dig.

Har du frågor? Kontakta Kajsa Beminge.
E-post:
karin.beminge@konstfack.se
Telefon 08-450 41 18


Exempel på stöd

Anteckningshjälp
Om du själv inte kan anteckna på lektioner kan en medstudent få betalt för att göra det åt dig.
Har du frågor?
E-post: karin.beminge@konstfack.se
Telefon 08-450 41 18 


Talböcker i Legimus
Om du har läshinder kan du låna kurslitteratur som talböcker på biblioteket. David Scheutz på Konstfacks bibliotek registrerar dig som låntagare i Legimus och visar hur du lånar och använder talböcker.

Har du frågor?
E-post: David.Scheutz@konstfack.se. 


TorTalk
TorTalk är ett talsyntesprogram som läser upp text på din dator från webbsidor och ordbehandlingsprogram, men även text på inskannade bilder. Programmet passar bra till att läsa upp kortare artiklar och andra texter som inte finns i Legimusbiblioteket. Alla datorer i biblioteket och i datorsalarna har TorTalk installerat. Du kan som student också installera och använda programmet på din privata dator.
Här beskrivs hur du gör.

Har du frågor?
E-post: biblioteket@konstfack.se


Rullstol

En rullstol går att låna i Infocenter.