Studera med funktionsnedsättning

Konstfack erbjuder olika pedagogiska stödformer för studenter med varaktiga funktionsnedsättningar. Stödet som erbjuds beror din situation och är till för att underlätta dina studier. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.

Så här ansöker du om stöd:

För att ta del av stödet som erbjuds behöver du först göra en ansökan genom att logga in i systemet NAIS via länken nedan och fylla i webbformuläret. För att fullfölja ansökan måste du bifoga ett medicinskt intyg som bekräftar en varaktig funktionsnedsättning.

Länk till ansökan i systemet NAIS 

När ansökan är mottagen kommer en samordnare att kontakta dig för att boka ett personligt möte. Vid eventuella funderingar är du välkommen att mejla Kajsa Beminge på e-postadress Skyddad adress eller ringa 08-450 41 18.

Lathund: Så här ansöker du i Nais.pdf

Om du inte har en varaktig funktionsnedsättning utan en tillfällig skada eller sjukdom omfattas du inte av särskilt pedagogiskt stöd. Kontakta i så fall en studievägledare på din institution.

Planering och anpassad studiegång är exempel på stödåtgärder som planeras i samråd mellan samordnaren, studenten och institutionen. Kontakta gärna samordnaren i god tid före terminsstart, så att lämpliga stödåtgärder kan anordnas i tid till terminsstart. 

Anteckningshjälp
Om studenten på grund av sin funktionsnedsättning inte själv kan anteckna så kan studenten få hjälp med detta av en kurskamrat. Oftast ordnar studenten själv hjälpen och en ersättning utgår till den som antecknar.

Litteratur på anpassat medium
Alla studenter med läshinder har rätt att få låna sin kurslitteratur på anpassat medium från MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) av biblioteket. David Scheutz vid Konstfacks bibliotek hjälper till med att registrera nya låntagare hos MTM, samt visar hur du lånar och använder talböcker. Kontakta David om du har frågor, Skyddad adress

Om en kursbok inte finns inläst sedan tidigare måste MTM göra en nyproduktion. Detta ansöker du om genom David Scheutz på biblioteket.

TorTalk är en programvara för talsyntes som läser upp alla typer av texter från skärmen, liksom text på inskannade bilder. Programmet finns installerat på datorerna i biblioteket och datorsalarna, men Konstfacks studenter och anställda har också möjlighet att installera och använda programmet på sina privata datorer. Du hittar mer information om detta på https://www.konstfack.se/sv/Intranet/Service-och-support/Erbjudanden/Program-for-studenter/. Kontakta biblioteket, Skyddad adress, för frågor om TorTalk.

Rullstol
En rullstol finns för utlån i receptionen.

Uppdaterad: 13 augusti 2010
Sidansvarig: Elin Norberg