Industridesign, 180 hp

Är du nyfiken på form, människor och nya sammanhang? Vill du få utlopp för din kreativitet och utforska idéer som påverkar vår samtid och framtid? Då kan Industridesign på Konstfack vara något för dig.

Erik Vallbo, Kandidatprogrammet Industridesign, examen 2018

Anmälan stängd  

Viktiga datum

22 januari 2020: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00. 

2 mars 2020: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

13 mars 2020: Sista datum för komplettering av meriter/betyg som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Mars/april 2020: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

7 maj 2020: Antagningsbesked publiceras på antagning.se.

31 augusti 2020: Terminsstart.


Industridesignern har en mycket viktig funktion i arbetet mot en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar framtid, och flera aspekter av design för hållbar utveckling är integrerade i utbildningen. På Industridesign Konstfack ges du möjlighet att tillämpa olika designmetoder och arbetssätt, baserat på en förståelse för vår påverkan på omvärlden. Du lär dig att utveckla produkter inom en rad olika områden.
Du designar förslag till produkter, genomför användarstudier och experiment i samverkan med andra och i olika miljöer. Genom att gestalta och materialisera förslag kan designers dels skapa kreativa och praktiska lösningar på problem och utforska estetiska kvaliteter, men även väcka idéer kring hur vi kan förhålla oss till varandra och vår omgivning på hållbara, och ibland oväntade sätt.

Under första året får du träna på att gestalta föremål. Du introduceras till nya sammanhang och får utforma produktförslag i relation till dessa. Andra året vidgas sammanhangen genom olika typer av samarbeten, både med studenter från andra utbildningar och med företag och organisationer.
Tredje året ges du möjlighet att definiera, utforska och fördjupa sig i mer självständigt genomförda projekt.

För att undersöka nya sammanhang behöver vi som designers kunna utveckla prototyper och förslag till produkter. I våra verkstäder använder vi många typer verktyg för vårt skapande. Vi experimenterar, bygger och testar ideér i olika material; trä, metall, lera, plast, tyg, glas, virtuella datormodeller, 3D-printar med mera. Arbetet sker både enskilt och i grupp.

Vi har flera olika samarbeten där du får genomföra designprojekt med andra. Exempel på projekt är “Kung Saga” där studenterna utformar vätskebehållare tillsammans med elever från särgymnasiet Kung Saga, “Mobil Omvårdnad”, där studenter undersöker ambulansmiljön i samverkan med Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor, “Nattåg”, ett samarbetsprojekt med studenter på Inredningsarkitektur & Möbeldesign och SJ, samt “Tom Tits”, där våra studenter tillsammans med barn från Vittraskolan arbetar
fram förslag på nya experiment.

Under utbildningen har du också möjlighet till en utbytestermin på en av de många designskolor i världen som ingår i Konstfacks stora nätverk. Du kan även ansöka om att delta i MEDes, Master of European Design, ett samarbete mellan sju av Europas ledande designhögskolor: masterofeuropeandesign.wordpress.com/


Poäng och studieform
180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i design

Efter studierna
Efter utbildningen har du de fördjupade praktiska och teoretiska kunskaper som behövs för att arbeta konstnärligt, kreativt, medvetet och relevant med industridesign i både samtid och framtid. Med en konstnärlig kandidatexamen i industridesign kan du till exempel jobba på designkontor, designavdelningar, forsknings- och utvecklingsinstitut eller starta företag på egen hand eller tillsammans med andra.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.

Urvalet sker i två steg. I det första steget görs en samlad bedömning av de sökandes bifogade arbetsprover och minst en (1) av de två uppgifterna. Ett visst antal sökande kallas vidare till det andra steget i urvalsprocessen - intervjun. Efter intervjun fastställs den slutgiltiga bedömningen.


Arbetsprov inför antagning till hösten 2020

Vi vill förstå din relation till industridesign och vilka färdigheter du har. Förklara därför tydligt hur dina arbetsprov har kommit till. Du kan även visa grupparbeten om du tydligt anger vad som är ditt bidrag. Berätta om arbetet bygger på en övningsuppgift i en skola eller om det är något du gjort på egen hand, och skriv en kort sammanfattning av den givna uppgiften. Har du redan yrkeserfarenhet, förtydliga gärna din roll i designprocessen.


Arbetsproverna ska innehålla

1. Fem (5) sidor* teckningar och/eller målningar i valfri teknik (A3-format).

2. Tre (3) sidor* med bilder av tre (3) fysiska tredimensionella arbeten, varav ett med anknytning till industridesign (A3-format).

3. Två (2) eller fler sidor* med anknytning till industridesign. Det kan vara designidéer, skisser, presentationsbilder eller arbeten gjorda i dator. Visa och beskriv också hur du tänkt och de skisser som ledde fram till din design (A3- format).

* När vi till exempel skriver "2 sidor" menar vi information motsvarande två (2) A3-sidor i den fysiska verkligheten


4. Uppgift. Välj en av uppgifterna A eller B.


A. Delad transport
I denna uppgift ska du arbeta med att designa någon form av transportmedel. Det kan vara ett fordon (landgående) eller en farkost (sjögående eller flygande). Två eller flera ska kunna använda det samtidigt (som till exempel en tandemcykel, elbil, eller trampbåt). Hur ser det ut? Vilka samåker (exempelvis människor och djur)? Var vill du att transportmedlet ska användas (exempelvis i stadsmiljö, i glesbyggd
eller i en skärgård)? Fundera på vilken typ av miljöpåverkan din transportidé kan komma att ha. Du väljer själv om det du föreslår ska vara fantasifullt, oväntat, praktiskt, eller allt det samtidigt.

- Välj en plats där du vill att ditt transportmedel ska användas och rita och / eller visa bilder på platsen.

- Bestäm vilka som använder transportmedlet, ha med dem på bilder / skisser.

- Teckna och skriv ner idéer på hur du vill att transportmedlet ska se ut och fungera.

- Gör ut dina idéer i fysiska modeller i till exempel kartong, tyg, plast, trä, eller annat valfritt material för att testa dem. Du får själv välja hur stora dina modeller ska vara. Fotografera modellen / modellerna.

- Redovisa skisser, anteckningar och bilder (kan vara både teckningar och foton) där det går att se hur transportmedlet ser ut, hur passagerarna ska använda det och i vilket sammanhang det används på max tre (3) sidor* (A3-format).


B . Odlingsstation
I denna uppgift får du arbeta med att designa en odlingsstation. Odlingen ska få plats på en maximal area av 2 kvadratmeter. Var är odlingsstationen placerad, är den inomhus eller utomhus? Vad vill du odla (exempelvis grönsaker, bär, svamp, larver eller insekter)? Varför vill du odla det? Hur sköts odlingen och av vem eller vilka? Vad behövs för att tillväxten ska fungera (värme, ljus, vatten, näring, föda)? Hur ser odlingen ut och vilka material är den uppbyggd av? Du väljer själv om det du föreslår ska vara fantasifullt, oväntat, praktiskt, eller allt det samtidigt.

- Välj vad du vill odla, välj också en plats där du vill att din odlingsstation ska vara, rita och / eller visa bilder på detta.

- Teckna och skriv ner idéer på hur odlingsstationen ska utformas och fungera.

- Gör ut dina idéer i fysiska modeller i till exempel kartong, tyg, plast, trä, eller annat valfritt material för att testa dem. Du får själv välja hur stora dina modeller ska vara. Fotografera modellen / modellerna.

- Redovisa skisser, anteckningar och bilder (kan vara både teckningar och foton) av ditt förslag, där det går att se både vad som ska odlas, hur den sköts och hur odlingsstationen är tänkt att se ut på max tre (3) sidor i A3-format.

5. Lista på erfarenheter, utbildningar, anställningar med mera (CV)
Skriv en lista där du anger dina tidigare erfarenheter, utbildningar, anställningar med mera . Max en (1) A4-sida, som PDF-fil.


Summering, detta ska du skicka in:

Två (2) PDF-filer:

1. En PDF-fil med arbetsprover (uppgifterna 1 – 4). Döp filen ”Efternamn-Fornamn-1.pdf”.

2. En PDF-fil med lista på erfarenheter med mera (uppgift 5) i stående A4-format. Döp filen ”Efternamn-Fornamn-2.pdf”.

Plus eventuellt rörligt material.


Tekniska specifikationer

Bedömningsgruppen kommer att ta del av din PDF som en projektion. För att vi ska kunna bedöma dina arbetsprover korrekt är det viktigt att alla sökande följer dessa tekniska specifikationer:

Filformat: PDF

Fysiskt format på PDF-filen: A3 (liggande)

Färgläge: RGB

PDF-filen ska ej lösenordskyddas.

Namnge PDF-filen till ditt eget namn enligt principen: efternamn_förnamn.pdf

Rörligt material: Filformat för rörligt material: MOV, MPEG4 eller AVI. Filmerna ska komprimeras med MPEG 4- eller H-264-komprimering, eller motsvarande. Döp filmerna till ”Efternamn-Fornamn-3.mpg”, ”Efternamn-Fornamn-4.mpg”, och så vidare.

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.

Ansökningar som frångår dessa anvisningar behandlas inte. Tredimensionella objekt visas som dokumentation (foto eller film). Interaktiva arbeten, webbsida, app presenteras med skärmdump och länk som ska fungera i vanlig webbläsare.

Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Antagningen Konstfack
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om utbildningen kontaktar du:
Jonas Ahnmé
Skyddad adress


Examensarbeten
2020    2019    2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006


Läs mer
Utbildningsplan för kandidatprogrammet Industridesign, 180 hp

Kursplaner för kandidatprogrammet Industridesign, 180 hp

Om Industridesign

Uppdaterad: 26 november 2012
Sidansvarig: Webmaster