Industridesign, 180 hp

Är du nyfiken på form, människor och nya sammanhang? Vill du få utlopp för din kreativitet och utforska idéer som påverkar vår samtid och framtid? Då kan Industridesign på Konstfack vara något för dig.

Idag kan yrket industridesigner se ut på många olika sätt.  På kandidatprogrammet i industridesign lär du dig att utveckla produkter och tjänster inom en rad olika områden. Du designar produkter, genomför användarstudier och experiment i samverkan med andra och i olika miljöer. Genom att gestalta och materialisera förslag kan designers skapa kreativa och praktiska lösningar på problem och utforska estetiska kvaliteter, men även väcka idéer kring hur vi kan förhålla oss till varandra och vår omgivning på hållbara, och ibland oväntade sätt.

Under utbildningens första år tränas du i att gestalta objekt och att börja förstå nya sammanhang. Andra året vidgar vi sammanhangen genom spännande samarbeten, ibland med resor inom Sverige eller till andra länder. Tredje året ges du möjlighet att självständigt utforska sådant som du är nyfiken på och vill veta mer om. För att undersöka nya sammanhang behöver vi som designers kunna utveckla prototyper och förslag till produkter. I våra verkstäder använder vi många typer av verktyg för vårt skapande. Vi experimenterar, bygger och testar idéer i olika material som tyg, trä, metall, lera, plast, glas, virtuella datormodeller, 3D-printar med mera. Arbetet sker både enskilt och i grupp, ofta i samverkan med företag, andra utbildningar eller organisationer.

Vi har flera olika samarbeten där du får genomföra designprojekt med andra. Exempel på projekt vi har genomfört är “Kung Saga”, där studenterna utformat möbler tillsammans med elever från särgymnasiet Kung Saga, “Mobil Omvårdnad”, där studenter undersökt ambulansmiljön i samverkan med Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor, “Farkost”, ett samarbetsprojekt med masterstudenter på Marina System på KTH och “Migration”, där våra studenter besökt och arbetat i flyktingläger i Grekland för att sedan utforska temat migration med valbart fokus.

Under utbildningen har du också möjlighet till en utbytestermin på en av de många designskolor i världen som ingår i Konstfacks stora nätverk. Som student kan du även ansöka om att delta i Master of European Design (MEDes), ett samarbete mellan sju av Europas ledande designhögskolor.

Poäng och studieform
180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i Design - Industridesign

Efter studierna
Efter utbildningen har du de fördjupade praktiska och teoretiska kunskaper som behövs för att arbeta konstnärligt, kreativt, medvetet och relevant med industridesign i både samtid och framtid. Med en konstnärlig kandidatexamen i industridesign kan du till exempel jobba på designkontor, designavdelningar, forsknings- och utvecklingsinstitut eller starta företag på egen hand eller tillsammans med andra.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju.  Läs mer om behörighet och urval här.

Urvalet sker i två steg. I det första steget görs en samlad bedömning av de sökandes bifogade arbetsprover, och minst en av de två uppgifterna (A eller B). Till grund för bedömningen ligger den sökandes konstnärligt gestaltande färdighet, samt dennes förmåga att undersöka och reflektera. Ett antal sökande kallas vidare till intervju, det andra steget i urvalsprocessen. Under intervjun kan den sökande berätta mer om sina arbetsprover och om sig själv. Efter intervjun fastställs den slutgiltiga bedömningen.

Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.


Arbetsprov inför antagning till hösten 2018

Vi vill förstå din relation till industridesign och vilka färdigheter du har. Förklara därför tydligt hur dina arbetsprover har kommit till. Du kan även visa grupparbeten om du tydligt anger vad som är ditt bidrag. Berätta om arbetet bygger på en övningsuppgift i en skola eller om det är något du gjort på egen hand, och skriv en kort sammanfattning av den givna uppgiften. Har du redan yrkeserfarenhet, förtydliga gärna din roll i designprocessen.


Arbetsproverna ska innehålla

1. Fem (5) sidor* teckningar och/eller målningar i valfri teknik (A3-format).

2. Tre (3) sidor* med bilder av tre (3) fysiska tredimensionella arbeten, varav ett med anknytning till industridesign (A3-format).

3. Två (2) eller fler sidor* med anknytning till industridesign. Det kan vara designidéer, skisser, presentationsbilder eller arbeten gjorda i dator. Visa och beskriv också hur du tänkt och de skisser som ledde fram till din design (A3- format).

4. Uppgift. Välj en av uppgifterna A eller B.

A. Väska

Du eller någon annan (välj fritt vem) ska göra en lång resa. Din uppgift är att designa den väska eller förvaringsutrustning som ska användas under resan. Vem gör resan? Vad ska få plats i väskan? Hur sker resan, med flygplan, båt, tåg, cykel eller på annat sätt? Vilken påverkan på vår miljö har valet av färdmedel? Vilka platser besöks? Du väljer själv om det du föreslår ska vara fantasifullt, oväntat, praktiskt, eller allt det samtidigt.

 - Beskriv med bilder och ord vad som ska få plats i väskan och visa platserna som ska besökas. Samla gärna ihop saker som du vill ha med och ta bilder på dem,

-  Teckna och skriv ner idéer på hur du vill att väskan ska se ut och fungera. Visa och berätta vilka material väskan ska vara tillverkad i,

-  Utforma dina idéer i fysiska modeller i till exempel kartong, tyg, plast, trä, eller annat (valfria material) för att testa dem. Fotografera modellen / modellerna,

-  Redovisa skisser, anteckningar och bilder (kan vara både teckningar och foton) på max tre (3) sidor* (A3-format).

 

B. Växtlighet

I denna uppgift får du arbeta fritt på temat växtlighet. Växter har många olika egenskaper som kan påverka miljöer, djur och människor. De kan berika en arbetsplats eller ställen där folk bor, de kan odlas för att ge mat till oss eller andra varelser, för att ge skydd eller för att rena luft. Ibland är levande växter delar av konstruktioner som broar, kojor, möbler och annat. Växter kan också möjliggöra olika aktiviteter, till exempel klättring, lek och gemensam odling.

Vilken typ av växtlighet vill du arbeta med? Var kan växterna ta plats, och påverka människor och sammanhang? Vad behövs för att växterna ska kunna vara där de är (behållare, upphängningsanordningar, bevattningssystem eller annat)? Du väljer själv om det du föreslår ska vara fantasifullt, oväntat, praktiskt, eller allt det samtidigt.

- Välj en plats där du tycker att växter behövs och rita och / eller visa bilder på platsen där du vill ha dem, och visa vilken typ av växtlighet du vill ha där,

- Teckna och skriv ner idéer på hur växtligheten ska utformas och fungera,

- Utforma dina idéer i fysiska modeller. Du kan använda riktiga växter, men även göra skisser av dem och annat med till exempel piprensare, tyg, trä, lera, plast eller annat (valfria material) för att visa hur du tänker. Fotografera modellen / modellerna,

- Redovisa skisser, anteckningar och bilder (kan vara både teckningar och foton) av ditt förslag, samt människor och miljöer på max tre (3) sidor* i A3-format.


*  När vi till exempel skriver ”2 sidor” menar vi information motsvarande två (2) A3-sidor i den fysiska verkligheten

 

5. Lista på erfarenheter, utbildningar, anställningar med mera (CV)

Skriv en lista där du anger dina tidigare erfarenheter, utbildningar, anställningar med mera. Max en (1) A4-sida, som PDF-fil.


Summering, detta ska du skicka in:

Två (2) PDF-filer:

1. En PDF-fil med arbetsprover och motivering (uppgifterna 1 – 4). Döp filen ”Efternamn-Fornamn-1.pdf”.

2. En PDF-fil med lista på erfarenheter med mera (uppgift 5) i stående A4-format. Döp filen ”Efternamn-Fornamn-2.pdf”.

Plus eventuellt rörligt material.


Tekniska anvisningar
För att vi ska kunna bedöma arbetsproverna korrekt är det viktigt att dessa anvisningar följs.

PDF-filerna ska ej lösenordskyddas.

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.


Rörligt material
Förutom PDF-filerna kan du skicka in filmer med en sammanlagd längd på max 15 minuter. Filformat för rörligt material: MOV, MP4 eller AVI. Filmerna ska komprimeras med H-264-komprimering.

Döp filmerna till ”Efternamn-Fornamn-3.mpg”, ”Efternamn-Fornamn-4.mpg”, och så vidare.

Anmälan är stängd


Viktiga datum

22 januari 2018: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00. 

1 mars 2018: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

12 mars 2018: Sista datum för komplettering av meriter/betyg som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Mars/april 2018: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

8 maj 2018: Antagningsbesked publiceras på antagning.se.

3 sep 2018: Terminsstart.


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Studentkansliet
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om utbildningen kontaktar du:
Jonas Ahnmé
Skyddad adress


Examensarbeten
2018    2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006


Läs mer
Utbildningsplan för kandidatprogrammet Industridesign, 180 hp

Kursplaner för kandidatprogrammet Industridesign, 180 hp

Om Industridesign

Uppdaterad: 26 november 2012
Sidansvarig: Webmaster