Industridesign, 180 hp

Är du nyfiken på form, människor, naturen och samarbeten i nya sammanhang? Vill du utforska idéer på ett hållbart sätt och utveckla kreativa och praktiska designförslag som påverkar vår samtid och framtid? Då kan Kandidatprogrammet Industridesign vara något för dig.

Falk Schröter, kandidatprogrammet Industridesign, årskurs 2

Så här söker du

1. Anmälan till antagning.se: Anmälan till utbildningen sker på antagning.se under perioden 19 januari 2024 - 1 mars 2024.

2. Behörighetskrav till antagning.se : Meriter för att styrka behörighetskravet skall vara  antagning.se tillhanda senast 7 mars 2024.

3. Ladda upp arbetsprover till konstfack.se: Filer för att delta i urvalet laddar du upp elektroniskt via Konstfacks hemsida under perioden 19 januari 2024 - 1 mars 2024. Dessa filer kommer att användas i urvalet mellan behöriga sökande.


Viktiga datum

19 januari 2024: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00. 

1 mars 2024: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

7 mars 2024: Sista datum för komplettering av meriter/betyg som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Mars/april 2024: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

16 maj 2024: Antagningsbesked publiceras på antagning.se.

2 september 2024: Terminsstart.


I utvecklingen mot en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar framtid finns det mycket som industridesigners kan göra. Flera aspekter av design för hållbar utveckling är integrerade i utbildningen, såsom cirkulär design, FN´s globala mål, hållbara material och hållbar produktion. På programmet Industridesign får du en introduktion till designprocessen där du lär dig olika designmetoder och arbetssätt, och får en förståelse för vår påverkan på omvärlden. Du lär dig att på egen hand och i grupp utveckla och formge produkter inom en rad olika områden. Du designar förslag till produkter, genomför användarstudier och experiment i samverkan med andra och i olika miljöer. Genom att gestalta och materialisera förslag kan designers skapa kreativa och praktiska lösningar på problem och utforska estetiska kvaliteter, men även väcka idéer kring hur vi kan förhålla oss till varandra och vår omgivning på hållbara, ibland oväntade och kanske utmanande sätt.

Samarbeten
Vi har flera olika samarbeten där du får driva designprojekt med andra. Exempel på projekt är "Kung Saga" där studenterna utformade sittmöjligheter tillsammans med elever från Kung Saga anpassad gymnasieskola, "Utforskning av vatten", där studenter utvecklade undersökte produktförslag i samverkan med Tom Tits Experiment och Aarke, "Miljöer på spåret", ett projekt tillsammans med SJ och studenter på programmet Inredningsarkitektur och möbeldesign, samt "Multi Lifespan Marshall", där våra studenter tog fram produktförslag av högtalare och hörlurar med högre återvinningsgrad genom att applicera kunskap om cirkulär design, i samarbete med Marshall Group.

Utbildningens upplägg
Under första året får du lära dig gestaltningsmetoder för att utforma produktförslag i relation till nya sammanhang i samarbete med andra aktörer. Andra året vidgas sammanhangen genom olika typer av samarbeten, både med studenter från andra utbildningar och med företag och organisationer. Tredje året ges du möjlighet att definiera, utforska och fördjupa dig i mer självständigt genomförda projekt. Kandidatprogrammet avslutas med examensarbetet där du bedriver ett självständigt utforskande och sätter ramarna för arbetet i samråd med erfarna lärare och handledare.

Våra verkstäder
I våra verkstäder använder vi många typer av verktyg och tekniker för vårt skapande av prototyper som används i vår undersökningsprocess. Vi utforskar idéer och formförslag genom att experimentera, utveckla och bygga prototyper i olika material; trä, metall, lera, plast, tyg, virtuella datormodeller, 3D-printar med mera. Vi uppmuntrar även att utforska egna hållbara materialförslag och hur de kan appliceras. Arbetet sker både enskilt och i grupp.

Inkludering
Vi månar om att skapa en öppen utbildningssituation där studenter och lärare kan utvecklas tillsammans. Olika perspektiv berikar utbildningen vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Våra lärare har olika kompetens och bred erfarenhet inom både produktutveckling, hållbarhetsfrågor och forskning, och detta kompletteras med inbjudna gäster som ger ytterligare perspektiv och erfarenheter.

På våra sociala medier får du en vidare inblick i Industridesignutbildningen:
https://www.instagram.com/konstfack_industrialdesign

Under utbildningen finns möjlighet till en utbytestermin på en av de många designskolor i världen som ingår i Konstfacks stora nätverk. Du kan även ansöka om att delta i MEDes, Master of European Design, ett samarbete mellan sju av Europas ledande designhögskolor: masterofeuropeandesign.wordpress.com

Välkommen till oss på Industridesign!


Poäng och studieform
180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i design

Efter studierna
Efter utbildningen har du de fördjupade praktiska och teoretiska kunskaper som behövs för att arbeta konstnärligt, kreativt, medvetet och relevant med industridesign i både samtid och framtid. Med en konstnärlig kandidatexamen i industridesign kan du till exempel jobba på designkontor, designavdelningar, forsknings- och utvecklingsinstitut eller starta företag på egen hand eller tillsammans med andra.Vi erbjuder även en tvåårig master "Design Ecologies", om man vill studera vidare efter sin kandidatexamen.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

Urval och bedömning av arbetsprover
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover  

Viktig information om dina arbetsprover

Urvalet sker i två steg. I första steget granskar en bedömningsgrupp dina arbetsprover. Bedömningsgruppen består av lärare i industridesign, en yrkesverksam designer och två studenter. Här bedöms din förmåga att utforska, generera och kommunicera idéer, din förmåga att gestalta form samt tekniska och hantverksmässiga färdigheter.

I steg två kallas ett urval av sökande till intervju. Inför den får du en uppgift att arbeta med. Ungefär dubbelt så många kallas till intervju som de som sedan antas till utbildningen. Vid intervjun får du träffa lärare och studenter på Industridesign. Efter intervjuerna fastställs det slutgiltiga urvalet.


Arbetsprov inför antagning till hösten 2024

Vi vill förstå ditt intresse för design och vilka färdigheter du har. Förklara därför tydligt hur dina arbetsprov har kommit till. Du kan även visa grupparbeten om du tydligt anger vad som är ditt bidrag. Berätta om arbetet bygger på en övningsuppgift i en skola eller om det är något du gjort på egen hand, och om du har använt AI. Skriv en kort sammanfattning av den givna uppgiften. Har du redan yrkeserfarenhet, förtydliga gärna din roll i designprocessen. Om du har använt bilder som genererats genom AI, eller använt någon annan typ av AI-teknik, ange hur du har använt det och för vilka delar av arbetet du gjort det.

Arbetsproverna ska innehålla:
1.
Teckningar och/eller målningar i valfri teknik (A3-format), fem (5) sidor

2. Bilder av tre fysiska tredimensionella arbeten, varav ett med anknytning till industridesign (A3-format), tre (3) sidor

3. Projekt med anknytning till industridesign. Det kan vara designidéer, skisser, presentationsbilder eller arbeten gjorda i dator. Visa och beskriv också hur du tänkt och de skisser som ledde fram till din design (A3-format), två (2) - fyra (4) sidor.


4. Uppgift. Välj en av uppgifterna A eller B.

A. Att skapa vind
Du ska utföra något som kan skapa vind. Beskriv på vilken plats du vill skapa vind. Skapar du vind utomhus, inne eller kanske för något som rör sig? Bestäm för vem eller vilka som vinden skall skapas (det kan vara du själv och / eller andra, det är upp till dig). Varför behöver de vind? Till vad? Har de med sig något särskilt? Vilka material är vind-skaparen byggd av? Hur fungerar vind-skaparen? Fundera kring hur olika typer av vind-skapare kan vara mer eller mindre skadliga för miljön. Fundera kring olika faktorer som kan påverka vind-skaparens utformning - yttre förutsättningar som beror på var vinden skapas, omgivningarna, väder och årstid. Du väljer själv om det du föreslår ska vara fantasifullt, oväntat, praktiskt, eller allt det samtidigt.

Detta ska du göra:
- Välj på vilken/vilka platser vinden ska skapas och visa hur vinden skall användas med hjälp av skisser / bilder / text,
- Bestäm hur du och / eller andra förhåller sig till vind-skaparen, visa skisser / bilder på detta,
- Rita och beskriv i kortfattad text hur vind-skaparen ska se ut och fungera, samt resonera kring hur olika typer av vind-skapare kan vara mer eller mindre skadliga för miljön.
- Gör ut dina idéer i fysiska modeller i enkla material; till exempel kartong, tyg, trä, eller annat (valfria material) för att testa funktion och proportioner. Du får själv välja hur stora dina modeller ska vara. Fotografera modellen / modellerna,
- Använd skisser, text och bilder för att visa hur designförslaget ser ut, hur det används och fungerar, vem som använder det, och i vilket sammanhang det används, på max tre (3) sidor (A3-format).


B. Sortering

Tänk fram situationer där sortering på något sätt kan förbättras. Hur kan du utforma en design som underlättar detta? Är det något man äger själv, i grupp eller som samhället tillhandahåller? På vilket sätt hjälper dina idéer sorteringen? Vilken miljö sker sorteringen i? Är den stationär eller kan den flyttas? Ska objektet smälta in eller stå ut mot sin omgivning? Varför?
Du väljer själv om det du föreslår ska vara fantasifullt, oväntat, praktiskt, eller allt det samtidigt.

Detta ska du göra:
- Beskriv med bilder och ord vad som skall sorteras och vem/vilka som skall dra nytta av detta.
- Teckna och skriv ner idéer på hur du vill att sortingen ska se ut och fungera. Visa och berätta vilka material designen skall vara tillverkad i och varför.
- Gör ut dina idéer i fysiska modeller i enkla material; till exempel kartong, tyg, trä, eller annat (valfria material) för att testa funktion och proportioner. Fotografera modellen / modellerna.
- Redovisa skisser, anteckningar och bilder (kan vara både teckningar och foton) på max tre (3) sidor (A3-format).


5.
Lista på erfarenheter, utbildningar, anställningar med mera (CV)
Skriv en lista där du anger dina tidigare erfarenheter, utbildningar, anställningar med mera. Max en (1) A4-sida, som PDF-fil.


Summering, detta ska du skicka in:

Två (2) PDF-filer:
1. En PDF-fil med arbetsprover (uppgifterna 1 – 4).
Döp filen "Efternamn-Fornamn-1.pdf".

2. En PDF-fil med lista på erfarenheter med mera (uppgift 5) i stående A4-format. Döp filen "Efternamn-Fornamn-2.pdf".

Plus eventuellt rörligt material.

Tekniska anvisningar
För att vi ska kunna bedöma arbetsproverna korrekt är det viktigt att dessa anvisningar följs. PDF-filerna ska ej lösenordsskyddas.

Rörligt material
Förutom PDF-filerna kan du skicka in filmer med en sammanlagd längd på max 15 minuter. Filformat för rörligt material: MOV, MPEG4 eller AVI. Filmerna ska komprimeras med MPEG 4- eller H-264-komprimering, eller motsvarande.
Döp filmerna till ”Efternamn-Fornamn-3.mpg”, ”Efternamn-Fornamn-4.mpg”, och så vidare.

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.