Industridesign, 180 hp

Är du nyfiken på form, människor och nya sammanhang? Vill du få utlopp för din kreativitet och utforska idéer som påverkar vår samtid och framtid? Då kan Industridesign på Konstfack vara något för dig.

Idag ser industridesigners yrke ut på många olika sätt. På kandidatprogrammet i industridesign lär du dig att utveckla produkter och tjänster inom en rad olika områden. Du designar produkter, genomför användarstudier och experiment i samverkan med andra och i olika miljöer. Genom att gestalta och materialisera förslag kan designers dels skapa kreativa och praktiska lösningar på problem och utforska estetiska kvaliteter, men även väcka idéer kring hur vi kan förhålla oss till varandra och vår omgivning på hållbara, och ibland oväntade sätt.

Under utbildningens första år tränas du i att gestalta objekt och att börja förstå nya sammanhang. Andra året vidgar vi sammanhangen genom spännande samarbeten, ibland med resor inom Sverige eller till andra länder. Tredje året ges du möjlighet att självständigt utforska sådant som du är nyfiken på och vill veta mer om.

För att undersöka nya sammanhang behöver vi som designers kunna utveckla prototyper och förslag till produkter. I våra verkstäder använder vi många typer verktyg för vårt skapande. Vi experimenterar, bygger och testar idéer i olika material; tyg, trä, metall, lera, plast, glas, virtuella datormodeller, 3D-printar med mera. Arbetet sker både enskilt och i grupp, ofta i samverkan med företag, andra utbildningar eller organisationer.

Vi har flera olika samarbeten där du får genomföra designprojekt med andra. Exempel på projekt vi har genomfört är "Kung Saga" där studenterna utformat möbler tillsammans med elever från särgymnasiet Kung Saga, "Mobil Omvårdnad", där studenter undersökt ambulansmiljön i samverkan med Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor, "Attraktivare kollektivtrafik", ett samarbetsprojekt med studenter på Inredningsarkitektur & Möbeldesign och Trafikförvaltningen och "Migration", där våra studenter besökt och arbetat i flyktingläger i Grekland för att sedan utforska temat migration med valbart fokus.

Under utbildningen har du också möjlighet till en utbytestermin på en av de många designskolor i världen som ingår i Konstfacks stora nätverk. Du kan även ansöka om att delta i MEDes, Master of European Design, ett samarbete mellan sju av Europas ledande designhögskolor: https://masterofeuropeandesign.wordpress.com/

Poäng och studieform
180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i design

Efter studierna
Efter utbildningen har du de fördjupade praktiska och teoretiska kunskaper som behövs för att arbeta konstnärligt, kreativt, medvetet och relevant med industridesign i både samtid och framtid. Med en konstnärlig kandidatexamen i industridesign kan du till exempel jobba på designkontor, designavdelningar, forsknings- och utvecklingsinstitut eller starta företag på egen hand eller tillsammans med andra.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.

Urvalet sker i två steg. I det första steget görs en samlad bedömning av de sökandes bifogade arbetsprover och minst en (1) av de två uppgifterna. Ett visst antal sökande kallas vidare till det andra steget i urvalsprocessen - intervjun. Efter intervjun fastställs den slutgiltiga bedömningen.


Arbetsprov inför antagning till hösten 2019

Vi vill förstå din relation till industridesign och vilka färdigheter du har. Förklara därför tydligt hur dina arbetsprov har kommit till. Du kan även visa grupparbeten om du tydligt anger vad som är ditt bidrag. Berätta om arbetet bygger på en övningsuppgift i en skola eller om det är något du gjort på egen hand, och skriv en kort sammanfattning av den givna uppgiften. Har du redan yrkeserfarenhet, förtydliga gärna din roll i designprocessen.

Arbetsproverna ska innehålla

1. Fem (5) sidor* teckningar och/eller målningar i valfri teknik (A3-format).

2. Tre (3) sidor* med bilder av tre (3) fysiska tredimensionella arbeten, varav ett med anknytning till industridesign (A3-format).

3. Två (2) upp till maximalt fem (5) sidor* med anknytning till industridesign. Det kan vara designidéer, skisser, presentationsbilder eller arbeten gjorda i dator. Visa och beskriv också hur du tänkt och de skisser som ledde fram till din design (A3- format).

* När vi till exempel skriver "2 sidor" menar vi information motsvarande två (2) A3-sidor i den fysiska verkligheten

4. Uppgift. Välj en av uppgifterna A eller B.

A. Tvål
I denna uppgift ska du arbeta med tvål och hur den används. Det finns fast och flytande tvål. Ta reda på vad för- och nackdelar kan vara med de olika sorterna. Var vill du att tvålen ska användas (exempelvis på ett kontor, en verkstad, en restaurangtoalett, ett hem eller någon annanstans)? Vilka ska använda tvålen? Hur ska den förvaras på sin plats (i en tvålkopp, dispenser eller på något annat sätt)? Vad händer när tvålen tar slut, hur byts den ut? Fundera på vilken typ av miljöpåverkan din tvålidé kan komma att ha. Du väljer själv om det du föreslår ska vara fantasifullt, oväntat, praktiskt, eller allt det samtidigt.

- Välj en plats där du vill att din tvål ska användas och rita och / eller visa bilder på platsen där tvålen används,

- Teckna och skriv ner idéer på hur du vill att tvålen och tvålens behållare ska se ut och fungera.

- Visa och berätta hur du vill att tvålen och dess behållare ska tillverkas,

- Gör ut dina idéer i fysiska modeller i till exempel kartong, tyg, plast, trä, eller annat valfritt material för att testa dem. Fotografera modellen / modellerna,

- Redovisa skisser, anteckningar och bilder (kan vara både teckningar och foton) på max tre (3) sidor* (A3-format).

B. Boende för djur

I denna uppgift får du arbeta med att designa ett boende för djur. Vilket djur vill du ska bo där? Lär dig om djuret och fundera på vilken typ av boende du vill göra. Vad ska djuret ha tillgång till i sitt bo (exempelvis skydd, mat, möjlighet till fortplantning med mera)? Hur många djur ska få plats i boet? Var ska boet vara (i en skog, nära ett hus, i ett hav eller någon annanstans)? Hur ska boet byggas? Vilka material ska det bestå av? Du väljer själv om det du föreslår ska vara fantasifullt, oväntat, praktiskt, eller allt det samtidigt.

- Välj ett djur du vill skapa ett boende för och rita och / eller visa bilder på djuret,

- Teckna och skriv ner idéer på hur boendet ska utformas och fungera,

- Gör ut dina idéer i fysiska modeller i till exempel kartong, tyg, plast, trä, eller annat valfritt material för att testa dem. Fotografera modellen / modellerna,

- Redovisa skisser, anteckningar och bilder (kan vara både teckningar och foton) av ditt förslag, där det går att se både boendet och vilket djur som är tänkt att bo där på max tre (3) sidor i A3-format.

5. Lista på erfarenheter, utbildningar, anställningar med mera (CV)
Skriv en lista där du anger dina tidigare erfarenheter, utbildningar, anställningar med mera. Max en (1) A4-sida, som PDF-fil.

Summering, detta ska du skicka in:

Två (2) PDF-filer:

1. En PDF-fil med arbetsprover (uppgifterna 1 – 4). Döp filen "Efternamn-Fornamn-1.pdf".

2. En PDF-fil med lista på erfarenheter med mera (uppgift 5) i stående A4-format. Döp filen "Efternamn-Fornamn-2.pdf".

Plus eventuellt rörligt material.

Tekniska anvisningar
För att vi ska kunna bedöma arbetsproverna korrekt är det viktigt att dessa anvisningar följs.

PDF-filerna ska ej lösenordskyddas.

Rörligt material

Förutom PDF-filerna kan du skicka in filmer med en sammanlagd längd på max 15 minuter. Filformat för rörligt material: MOV, MPEG4 eller AVI. Filmerna ska komprimeras med MPEG 4- eller H-264-komprimering, eller motsvarande.

Döp filmerna till "Efternamn-Fornamn-3.mpg", "Efternamn-Fornamn-4.mpg", och så vidare.

Anmälan stängd


Viktiga datum

22 januari 2019: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00. 

1 mars 2019: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

12 mars 2019: Sista datum för komplettering av meriter/betyg som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Mars/april 2019: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

8 maj 2019: Antagningsbesked publiceras på antagning.se.

2 sep 2019: Terminsstart.


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Antagningen Konstfack
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om utbildningen kontaktar du:
Jonas Ahnmé
Skyddad adress


Examensarbeten
2018    2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006


Läs mer
Utbildningsplan för kandidatprogrammet Industridesign, 180 hp

Kursplaner för kandidatprogrammet Industridesign, 180 hp

Om Industridesign

Uppdaterad: 26 november 2012
Sidansvarig: Webmaster

Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Sociala kanaler
Facebook, Instagram & YouTube

Nyhetsbrev
Senaste nytt, tips om utställningar och mycket mer.