Industridesign, 180 hp

Är du nyfiken på form, människor och nya sammanhang? Vill du få utlopp för din kreativitet och utforska idéer som påverkar vår samtid och framtid? Då kan Kandidatprogrammet Industridesign vara något för dig.

Erik Vallbo, Kandidatprogrammet Industridesign, examen 2018

Så här söker du

1. Anmälan till antagning.se: Anmälan till kursen sker på antagning.se under perioden 21 januari 2022 - 1 mars 2022.

2. Behörighetskrav till antagning.se - Meriter för att styrka behörighetskravet (se ovan) skall vara antagning.se tillhanda senast 7 mars 2022.

3. Ladda upp arbetsprover till konstfack.se: Filer för att delta i urvalet laddar du upp elektroniskt via Konstfacks hemsida under perioden 21 januari 2022 - 1 mars 2022. Dessa filer kommer att användas i urvalet mellan behöriga sökande.


Viktiga datum

21 januari 2022: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00. 

1 mars 2022: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

7 mars 2022: Sista datum för komplettering av meriter/betyg som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Mars/april 2022: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

16 maj 2022: Antagningsbesked publiceras på antagning.se.

29 augusti 2022: Terminsstart.

I utvecklingen mot en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar framtid finns det mycket som industridesigners kan göra. Flera aspekter av design för hållbar utveckling är integrerade i utbildningen, såsom cirkulär design, globala klimatmål, hållbara material och hållbar produktion. På programmet Industridesign får du tillämpa olika designmetoder och arbetssätt, baserade på en förståelse för vår påverkan på omvärlden. Du lär dig att själv och i grupp utveckla produkter inom en rad olika områden. Du designar förslag till produkter, genomför användarstudier och experiment i samverkan med andra och i olika miljöer. Genom att gestalta och materialisera förslag kan designers skapa kreativa och praktiska lösningar på problem och utforska estetiska kvaliteter, men även väcka idéer kring hur vi kan förhålla oss till varandra och vår omgivning på hållbara, ibland oväntade och kanske utmanande sätt.

Under första året får du gestalta föremål på olika sätt. Du introduceras till nya sammanhang och får utforma produktförslag i relation till dessa sammanhang. Andra året vidgas sammanhangen genom olika typer av samarbeten, både med studenter från andra utbildningar och med företag och organisationer. Tredje året ges du möjlighet att definiera, utforska och fördjupa dig i mer självständigt genomförda projekt. Kandidatprogrammet avslutas med examensarbetet där du bedriver ett självständigt utforskande och sätter ramarna för arbetet i samråd med erfarna lärare och handledare.

För att undersöka nya sammanhang behöver vi som designers kunna utveckla prototyper och förslag till produkter. I våra verkstäder använder vi många typer av verktyg och tekniker för vårt skapande. Vi experimenterar, bygger och testar idéer i olika material; trä, metall, lera, plast, tyg, glas, virtuella datormodeller, 3D-printar med mera. Arbetet sker både enskilt och i grupp.

Vi har flera olika samarbeten där du får driva designprojekt med andra. Exempel på projekt är “Kung Saga” där studenterna utformade vätskebehållare tillsammans med elever från särgymnasiet Kung Saga, “Mobil omvårdnad”, där studenter undersökte ambulansmiljön i samverkan med Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor, “Tågbistro 2030”, ett projekt tillsammans med SJ och studenter på programmet  Inredningsarkitektur och möbeldesign, samt “Muti-lifespan Textiles”, där våra studenter tog fram produktförslag genom att applicera kunskap om cirkulär design, i samarbete med Muji.

Vi månar om att skapa en öppen utbildningssituation där studenter och lärare kan utvecklas tillsammans. Våra lärare har olika kompetens och bred erfarenhet inom både produktutveckling och forskning, och detta kompletteras med inbjudna gäster som ger ytterligare perspektiv och erfarenheter.

Följ oss på Instagram: www.instagram.com/id_konstfack/

Under utbildningen finns möjlighet till en utbytestermin på en av de många designskolor i  världen som ingår i Konstfacks stora nätverk. Du kan även ansöka om att delta i MEDes, Master of European Design, ett samarbete mellan sju av Europas ledande designhögskolor: masterofeuropeandesign.wordpress.com

Välkommen till oss på Industridesign!


Poäng och studieform
180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i design

Efter studierna
Efter utbildningen har du de fördjupade praktiska och teoretiska kunskaper som behövs för att arbeta konstnärligt, kreativt, medvetet och relevant med industridesign i både samtid och framtid. Med en konstnärlig kandidatexamen i industridesign kan du till exempel jobba på designkontor, designavdelningar, forsknings- och utvecklingsinstitut eller starta företag på egen hand eller tillsammans med andra.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.

Urvalet sker i två steg. I första steget granskar en bedömningsgrupp dina arbetsprover. Bedömningsgruppen består av lärare i industridesign, en yrkesverksam designer och två studenter. Här bedöms din förmåga att utforska, generera och kommunicera idéer, din förmåga att gestalta form samt tekniska och hantverksmässiga färdigheter.

I steg två kallas ett urval av sökande till intervju. Inför den får du en uppgift att arbeta med. Ungefär dubbelt så många kallas till intervju som de som sedan antas till utbildningen. Vid intervjun får du träffa lärare och studenter på Industridesign. Efter intervjuerna fastställs det slutgiltiga urvalet.


Arbetsprov inför antagning till hösten 2022

Vi vill förstå din relation till industridesign och vilka färdigheter du har. Förklara därför tydligt hur dina arbetsprov har kommit till. Du kan även visa grupparbeten om du tydligt anger vad som är ditt bidrag. Berätta om arbetet bygger på en övningsuppgift i en skola eller om det är något du gjort på egen hand, och skriv en kort sammanfattning av den givna uppgiften. Har du redan yrkeserfarenhet, förtydliga gärna din roll i designprocessen.


Arbetsproverna ska innehålla

1. Fem (5) sidor teckningar och/eller målningar i valfri teknik (A3-format).
2. Tre (3) sidor med bilder av tre (3) fysiska tredimensionella arbeten, varav ett med anknytning till industridesign (A3-format).
3. Två (2) till fyra (4) sidor (A3- format) med anknytning till industridesign. Det kan vara designidéer, skisser, presentationsbilder eller arbeten gjorda i dator. Visa och beskriv också hur du tänkt och de skisser som ledde fram till din design.
4. Uppgift. Välj en av uppgifterna A eller B.

 
A. Skydd för någon
I denna uppgift får du arbeta med att designa ett skydd för någon (det kan vara för dig eller för någon annan). Skyddet kan vara något som behövs i särskilda situationer eller mer långvarigt. Skyddet kan fungera mot skador, men även mot väder och vind eller mot ett hot som någon upplever eller mot något som kan hända. Vem är det som behöver skydd och mot vad? Hur vill du att skyddet ska fungera? Vad ska skyddas, är det för en viss del av kroppen eller är det en annan typ av skydd? Fundera kring olika förutsättningar som kan påverka skyddets utformning, och därmed hur du designar det. Vem ska använda designförslaget (det vill säga det som ska skydda någon) och i vilken situation skyddas någon? Hur är skyddet konstruerat, vilka material använder du och varför? Varför ser det ut som det gör? Du väljer själv om det du föreslår ska vara fantasifullt, oväntat, praktiskt, eller allt det samtidigt.
Detta ska du göra:

- Välj någon som ska skyddas och berätta / visa hur denna ska skyddas, med hjälp av skisser / bilder / text,
- Bestäm vilket slags skydd du vill arbeta med, visa skisser / bilder på detta,
- Rita och beskriv i kortfattad text hur det som ska skydda någon ska se ut och fungera,
- Visa dina idéer i fysiska modeller i till exempel kartong, tyg, plast, trä, metall eller annat valfritt material för att testa dem. Du får själv välja hur stora dina modeller ska vara. Fotografera modellen / modellerna,
- Använd skisser, text och bilder för att visa hur designförslaget ser ut, hur det används och fungerar, vem som använder det, och i vilket sammanhang det används, på max tre (3) sidor (A3-format).


B. Ljus på en plats

I denna uppgift får du arbeta med ljus på en plats. Vilken plats är det? Är det inomhus, i någons hem eller på en arbetsplats, eller utomhus, en plats i en stad eller på landet? Vilka använder platsen - är det barn, vuxna, djur, eller andra? Vilken typ av ljus vill du arbeta med, är det solljus eller artificiellt ljus? Hur ser ditt designförslag för ljus på platsen ut? Finns det omständigheter (tid på dygnet, väder, etc) eller objekt som möjliggör eller påverkar ljuset på platsen? Kan du utnyttja sådant som redan finns på platsen du valt? Du väljer själv om det du föreslår ska vara fantasifullt, oväntat, praktiskt, eller allt det samtidigt.

Detta ska du göra:
- Välj på vilken plats du vill arbeta med ljus, och på vilket sätt du vill använda ljus. Tänk även på vem eller vilka som skall uppleva / använda ljuset och hur de kommer uppleva / använda det. Beskriv detta med skisser / bilder / text

- Välj vilket slags ljus du vill använda dig av, och hur det kan drivas (är det naturligt ljus, eller drivs det av el, solceller, batterier eller något annat) Hur ser själva ljuskällan ut och hur är konstruktionen gjord? Rita och / eller visa bilder på detta.

- Rita och beskriv i kortfattad text hur platsen ska se ut och hur ljuset fungerar.

- Visa idéer i fysiska modeller i till exempel kartong, tyg, plast, trä, metall eller annat valfritt material för att testa dem. Du får själv välja hur stora dina modeller ska vara. Fotografera modellen / modellerna.

- Använd skisser, text och bilder av ditt förslag för att visa hur platsen och ljuset ser ut, hur och av vem / vilka den används och på vilket ställe den är belägen, på max tre (3) sidor i A3-format.


5. Lista på erfarenheter, utbildningar, anställningar med mera (CV)

Skriv en lista där du anger dina tidigare erfarenheter, utbildningar, anställningar med mera. Max en (1) A4-sida, som PDF-fil.


Summering, detta ska du skicka in:

Två (2) PDF-filer:
1. En PDF-fil med arbetsprover(uppgifterna 1 – 4).
Döp filen "Efternamn-Fornamn-1.pdf".

2. En PDF-fil med lista på erfarenheter med mera (uppgift 5) i stående A4-format. Döp filen "Efternamn-Fornamn-2.pdf".

Plus eventuellt rörligt material.
 

Tekniska anvisningar
För att vi ska kunna bedöma arbetsproverna korrekt är det viktigt att dessa anvisningar följs. PDF-filerna ska ej lösenordsskyddas.

Rörligt material
Förutom PDF-filerna kan du skicka in filmer med en sammanlagd längd på max 15 minuter. Filformat för rörligt material: MOV, MPEG4 eller AVI. Filmerna ska komprimeras med MPEG 4- eller H-264-komprimering, eller motsvarande.
Döp filmerna till ”Efternamn-Fornamn-3.mpg”, ”Efternamn-Fornamn-4.mpg”, och så vidare.

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.