Industridesign, 180 hp

Är du nyfiken på form, människor och nya sammanhang? Vill du få utlopp för din kreativitet och utforska idéer som påverkar vår samtid och framtid? Då kan Kandidatprogrammet Industridesign vara något för dig.

Erik Vallbo, Kandidatprogrammet Industridesign, examen 2018  

1. Anmäl dig på antagning.se
2. Ladda upp arbetsprover på konstfack.se  


Viktiga datum

22 januari 2021: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00. 

1 mars 2021: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

15 mars 2021: Sista datum för komplettering av meriter/betyg som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Mars/april 2021: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

6 maj 2021: Antagningsbesked publiceras på antagning.se.

30 augusti 2021: Terminsstart.

I utvecklingen mot en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar framtid finns det mycket som Industridesigners kan göra. Flera aspekter av design för hållbar utveckling är integrerade i utbildningen, såsom cirkulär design, undervisning om globala klimatmål, hållbara material och hållbar produktion. På Industridesign Konstfack får du tillämpa olika designmetoder och arbetssätt, baserat på en förståelse för vår påverkan på omvärlden. Du lär dig att själv och i grupp utveckla produkter inom en rad olika områden. Du designar förslag till produkter, genomför användarstudier och experiment i samverkan med andra och i olika miljöer. Genom att gestalta och materialisera förslag kan designers skapa kreativa och praktiska lösningar på problem och utforska estetiska kvaliteter, men även väcka idéer kring hur vi kan förhålla oss till varandra och vår omgivning på hållbara, ibland oväntade och kanske utmanande sätt.

Under första året får du gestalta föremål på olika sätt. Du introduceras till nya sammanhang och får utforma produktförslag i relation till dessa sammanhang. Andra året vidgas sammanhangen genom olika typer av samarbeten, både med studenter från andra utbildningar och med företag och organisationer. Tredje året ges du möjlighet att definiera, utforska och fördjupa dig i mer självständigt genomförda projekt. Kandidatprogrammet avslutas med examensarbetet där du bedriver ett självständigt utforskande och sätter ramarna för arbetet i samråd med erfarna lärare och handledare.

För att undersöka nya sammanhang behöver vi som designers kunna utveckla prototyper och förslag till produkter. I våra verkstäder använder vi många typer verktyg och tekniker för vårt skapande. Vi experimenterar, bygger och testar ideér i olika material; trä, metall, lera, plast, tyg, glas, virtuella datormodeller, 3D-printar med mera. Arbetet sker både enskilt och i grupp.

Vi har flera olika samarbeten där du får driva designprojekt med andra. Exempel på tidigare projekt är “Kung Saga” där studenterna utformade vätskebehållare tillsammans med elever från särgymnasiet Kung Saga, “Mobil Omvårdnad”, där studenter undersökte ambulansmiljön i samverkan med Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor, “Nattåg”, ett projekt tillsammans med studenter på Inredningsarkitektur & Möbeldesign och SJ, samt “Mat i köket”, där våra studenter tar fram produktförslag genom att applicera kunskap om cirkulär design, i samarbete med Electrolux.

Vi månar om att skapa en öppen utbildningssituation där studenter och lärare kan utvecklas tillsammans. Våra lärare har olika kompetens och bred erfarenhet inom både produktutveckling och forskning, och detta kompletteras med inbjudna gäster för att ge ingång till ytterligare perspektiv och erfarenheter.

Under utbildningen finns möjlighet till en utbytestermin på en av de många designskolor i  världen som ingår i Konstfacks stora nätverk. Du kan även ansöka om att delta i MEDes, Master of European Design, ett samarbete mellan sju av Europas ledande designhögskolor: https://masterofeuropeandesign.wordpress.com/

Välkommen till oss på Industridesign!


Poäng och studieform
180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i design

Efter studierna
Efter utbildningen har du de fördjupade praktiska och teoretiska kunskaper som behövs för att arbeta konstnärligt, kreativt, medvetet och relevant med industridesign i både samtid och framtid. Med en konstnärlig kandidatexamen i industridesign kan du till exempel jobba på designkontor, designavdelningar, forsknings- och utvecklingsinstitut eller starta företag på egen hand eller tillsammans med andra.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.

Urvalet sker i två steg. I det första steget görs en samlad bedömning av de sökandes bifogade arbetsprover och minst en (1) av de två uppgifterna. Ett visst antal sökande kallas vidare till det andra steget i urvalsprocessen - intervjun. Efter intervjun fastställs den slutgiltiga bedömningen.


Arbetsprov inför antagning till hösten 2021

Vi vill förstå din relation till industridesign och vilka färdigheter du har. Förklara därför tydligt hur dina arbetsprov har kommit till. Du kan även visa grupparbeten om du tydligt anger vad som är ditt bidrag. Berätta om arbetet bygger på en övningsuppgift i en skola eller om det är något du gjort på egen hand, och skriv en kort sammanfattning av den givna uppgiften. Har du redan yrkeserfarenhet, förtydliga gärna din roll i designprocessen.


Arbetsproverna ska innehålla

1. Fem (5) sidor* teckningar och/eller målningar i valfri teknik (A3-format).

2. Tre (3) sidor* med bilder av tre (3) fysiska tredimensionella arbeten, varav ett med anknytning till industridesign (A3-format).

3. Två (2) eller fler sidor* med anknytning till industridesign. Det kan vara designidéer, skisser, presentationsbilder eller arbeten gjorda i dator. Visa och beskriv också hur du tänkt och de skisser som ledde fram till din design (A3- format).

* När vi till exempel skriver "2 sidor" menar vi information motsvarande två (2) A3-sidor i den fysiska verkligheten


4. Uppgift. Välj en av uppgifterna A eller B.


A. Bärbart
I denna uppgift får du arbeta med att designa det som någon (det kan vara du eller någon annan) bär med sig något i. Det någon bär med sig ska vara sådant som behövs i skolan, på jobbet eller på fritiden. Det ska gå att ha med sig det som bärs på en kortare resa, det kan handla om att pendla till och från en skola eller ett arbete, åka på besök hos någon eller besöka en plats. Vad är det som personen ska ta med sig? Det kan till exempel vara elektronik, djur, verktyg, barn, hygienartiklar, köksredskap, mat och dryck, du väljer själv. Hur vill du att ska det ska bäras, är det på ryggen, magen, huvudet, eller på något annat sätt? Fundera kring olika förutsättningar som kan påverka resan, och därmed det du designar, till exempel väder, temperatur, säkerhet, tyngd. Vem ska använda designförslaget (dvs det någon ska bära något i) och i vilken situation? Hur är det konstruerat, vilka material använder du och varför? Varför ser det ut som det gör?
Detta ska du göra:

- Välj en resa där du vill att det som någon ska bära något i ska användas och beskriv resan med skisser / bilder / text

- Bestäm vad som ska bäras, visa skisser / bilder på detta,

- Bestäm vem eller vilka som är tänkta att använda ditt designförslag, ha med dem på bilder / skisser

- Rita och beskriv i kortfattad text hur det som någon ska bära något i ska se ut och fungera.

- Visa dina idéer i fysiska modeller i till exempel kartong, tyg, plast, trä, metall eller annat valfritt material för att testa dem. Du får själv välja hur stora dina modeller ska vara. Fotografera modellen / modellerna

- Använd skisser, text och bilder för att visa hur designförslaget ser ut, hur det används och fungerar, vem som använder det, och i vilket sammanhang det används, på max tre (3) sidor (A3-format).

B. Utomhusaktivitet
I denna uppgift får du arbeta med att designa en plats för utomhusaktivitet. Vilken typ av aktivitet är det? Är det till exempel lek, konditions- eller styrketräning, matlagning, odling, dans, rastning av djur eller meditation? Vilka använder platsen - är det barn, vuxna, djur, etc? Var sker aktiviteten, är det i en skog, i en stad, i en park, på en parkeringsplats, på en strand? Hur ser ditt designförslag för utomhusaktiviteten ut, vilka redskap / föremål / annat finns där och vilka material är de gjorda av? Kan du utnyttja sådant som redan finns på platsen du valt? Du väljer själv om det du föreslår ska vara fantasifullt, oväntat, praktiskt, eller allt det samtidigt.
Detta ska du göra:

- Välj vilken typ av utomhusaktivitet det ska handla om, och vilka som är tänkta att använda platsen, och beskriv detta med skisser / bilder / text

- Välj också en plats där du vill att din aktivitet ska äga rum, rita och / eller visa bilder på detta,

- Rita och beskriv i kortfattad text hur aktivitetsplatsen ska se ut och fungera,

- Visa idéer i fysiska modeller i till exempel kartong, tyg, plast, trä, metall eller annat valfritt material för att testa dem. Du får själv välja hur stora dina modeller ska vara. Fotografera modellen / modellerna,

- Använd skisser, text och bilder av ditt förslag för att visa hur aktivitetsplatsen ser ut, hur och av vem / vilka den används och på vilket ställe den är belägen, på max tre (3) sidor i A3-format.

5. Lista på erfarenheter, utbildningar, anställningar med mera (CV)
Skriv en lista där du anger dina tidigare erfarenheter, utbildningar, anställningar med mera . Max en (1) A4-sida, som PDF-fil.


Summering, detta ska du skicka in:

Två (2) PDF-filer:

1. En PDF-fil med arbetsprover (uppgifterna 1 – 4). Döp filen ”Efternamn-Fornamn-1.pdf”.

2. En PDF-fil med lista på erfarenheter med mera (uppgift 5) i stående A4-format. Döp filen ”Efternamn-Fornamn-2.pdf”.

Plus eventuellt rörligt material.


Tekniska specifikationer

Bedömningsgruppen kommer att ta del av din PDF som en projektion. För att vi ska kunna bedöma dina arbetsprover korrekt är det viktigt att alla sökande följer dessa tekniska specifikationer:

Filformat: PDF

Fysiskt format på PDF-filen: A3 (liggande)

Färgläge: RGB

PDF-filen ska ej lösenordskyddas.

Namnge PDF-filen till ditt eget namn enligt principen: efternamn_förnamn.pdf

Rörligt material: Filformat för rörligt material: MOV, MPEG4 eller AVI. Filmerna ska komprimeras med MPEG 4- eller H-264-komprimering, eller motsvarande. Döp filmerna till ”Efternamn-Fornamn-3.mpg”, ”Efternamn-Fornamn-4.mpg”, och så vidare.

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.

Ansökningar som frångår dessa anvisningar behandlas inte. Tredimensionella objekt visas som dokumentation (foto eller film). Interaktiva arbeten, webbsida, app presenteras med skärmdump och länk som ska fungera i vanlig webbläsare.