Industridesign

Konstfack erbjuder industridesignutbildning på högsta internationella nivå när det gäller lärare och verkstäder. Dessutom finns unika möjligheter till inspirerande samarbeten, dels med övriga kreativa utbildningar på Konstfack, dels med av den svenska designkåren samt med de företag och skolor vi väljer att samarbeta med.

Kandidatprogrammet ges på svenska och ger en gedigen grundutbildning i industridesign. Våra studenter blir anställda som designers eller väljer att söka vidare till ett masterprogram i Sverige eller utomlands.

Masterprogrammet i Design, med inriktningen Individuell studieplan i design, ges på engelska och där tränas du och lär dig olika aspekter av designkunnande: som olika arbetssätt för att utforska och samarbeta, förmåga att gestalta förslag och teoretiskt kunnande för att reflektera och skärpa din uppmärksamhet. Våra studenter kan konkurrera om designjobb på en mer strategisk nivå, eller starta egen designverksamhet med hög profil. Utbildningen förbereder även för forskarutbildning.

Du kan läsa vidare om utbildningarna här på webben. Har du sedan ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.

Välkommen!

Martín Avila, professor
Skyddad adress

Anna Andreasson, utbildningsadministratör
Skyddad adress
+46(0)8-450 41 79

 

Kandidatprogrammet Industridesign

Här kan du läsa om vad som ingår i utbildningen.

 

Masterprogrammet i Design, Individuell studieplan i design

Här kan du läsa om vad som ingår i utbildningen, som startade hösten 2014.

 

Examensarbeten på Industridesign

Examensarbete på masternivå är på 30 hp och görs på höstterminen under masterutbildningens andra år. Projekten ställs ut på Konstfacks...

 

Lokaler

Industridesign har stora och ändamålsenliga lokaler. 

 

Utbyte och samarbeten

Internationellt utbyte Konstfack deltar i flera nätverk mellan högskolor/universitet, såvälinom som utanför Europa. Detta ger goda möjligheter att...

 

ID Seminars

On this page you will find links to the Annual ID Seminars and other events hosted by the ID department.

 

Lärare

Bo Westerlund, professor Bo Westerlund, MFA, Fil.Dr., är professor i industridesign på Konstfack sedan 2011. Han ansvarar för masterutbildningen ...

 

Vi gestaltar framtider

Vi står för att design på Industridesign, Konstfack inte bara springer ur en enskild person utan är resultatet av inspirerad samverkan mellan flera...

Prenumerera på nyheter!


Uppdaterad: 19 augusti 2010
Sidansvarig: