Industridesign

Konstfack erbjuder industridesignutbildning på högsta internationella nivå när det gäller lärare och verkstäder. Dessutom finns unika möjligheter till inspirerande samarbeten, dels med övriga kreativa utbildningar på Konstfack, dels med av den svenska designkåren samt med de företag och skolor vi väljer att samarbeta med.

Kandidatprogrammet ges på svenska och ger en gedigen grundutbildning i industridesign. Våra studenter blir anställda som designers eller väljer att söka vidare till ett masterprogram i Sverige eller utomlands.

Masterprogrammet i Design, med inriktningen Individuell studieplan i design, ges på engelska och där tränas du och lär dig olika aspekter av designkunnande: som olika arbetssätt för att utforska och samarbeta, förmåga att gestalta förslag och teoretiskt kunnande för att reflektera och skärpa din uppmärksamhet. Våra studenter kan konkurrera om designjobb på en mer strategisk nivå, eller starta egen designverksamhet med hög profil. Utbildningen förbereder även för forskarutbildning.

Du kan läsa vidare om utbildningarna här på webben. Har du sedan ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.

Välkommen!

Martín Avila, professor
martin.avila@konstfack.se

Elisabeth Westlund, utbildningsadministratör
elisabeth.westlund@konstfack.se

+46(0)8-450 41 82

 

Kandidatprogrammet Industridesign

Här kan du läsa om vad som ingår i utbildningen.

 

Masterprogrammet i Design, Individuell studieplan i design

Här kan du läsa om vad som ingår i utbildningen, som startade hösten 2014.

 

Examensarbeten på Industridesign

Examensarbete på masternivå är på 30 hp och görs på höstterminen under masterutbildningens andra år. Projekten ställs ut på Konstfacks...

 

Lokaler

Industridesign har stora och ändamålsenliga lokaler. 

 

Utbyte och samarbeten

Internationellt utbyte Konstfack deltar i flera nätverk mellan högskolor/universitet, såvälinom som utanför Europa. Detta ger goda möjligheter att...

 

ID Seminars

Här får du tillgång att se tidigare årliga seminarier som anordnats av Industridesign.

 

Lärare

På denna sida kan du läsa mer om Industridesigns lärare och deras bakgrund.

 

Vi gestaltar framtider

Vi står för att design på Industridesign, Konstfack inte bara springer ur en enskild person utan är resultatet av inspirerad samverkan mellan flera...