Behörighet och urval

Det finns två typer av behörighet för studier på Konstfack. Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Särskild behörighet krävs till vissa utbildningar och kraven kan variera mellan olika utbildningar.

Kandidatprogram

Behörighet och urval
För att bli antagen till Konstfacks kandidatprogram krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. På respektive kandidatprograms sida hittar du uppgifter om vilka arbetsprover som gäller.
Läs mer om grundläggande behörighet.
Läs mer om Konstnärlig bedömning.


Masterprogram

Behörighet
För att bli antagen till Konstfacks masterprogram krävs en kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng, eller motsvarande utländsk examen. Sökande kan också bedömas behörig genom motsvarande kunskaper s.k. reell kompetens, d.v.s att den sökande på annat sätt än genom angivet krav bedöms ha tillräckliga förkunskaper för att tillgodogöra sig utbildningen. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska (motsvarande Engelska 6/Engelska B).

Urval
Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, projektbeskrivning eller avsiktsförklaring, och intervju. Till samtliga masterprogram görs även intervju. På respektive masterprograms sida hittar du uppgifter om vilka arbetsprover som gäller.


Fristående kurser

Behörighet
Behörighetskraven varierar mellan de olika kurserna. Se respektive kurssida för vilken behörighet som gäller. Sökande kan också bedömas behörig genom motsvarande kunskaper s.k. reell kompetens, d.v.s att den sökande på annat sätt än genom angivet krav bedöms ha tillräckliga förkunskaper för att tillgodogöra sig utbildningen.

Urval
Urvalskriterierna varierar mellan de olika kurserna. Se respektive kurssida för vilka urvalskriterier som gäller.