Background image

Kursplaner

För varje kurs som ges på Konstfack finns en kursplan som fastställs av prefekt, efter förslag från ämnesråd. Kursplanen beskriver lärandemål, innehåll, examinationsformer samt kurslitteratur.


Läsåret 2020-21

Industridesign (ID) Kandidatprogram Grundnivå

Läsåret 2019-20

Industridesign (ID) Kandidatprogram Grundnivå

Läsåret 2018-19

Industridesign (ID) Kandidatprogram Grundnivå

Läsåret 2017-18

Industridesign (ID) Kandidatprogram Grundnivå

För mer information kontakta:

Ayda Lund, utbildningssamordnare
Skyddad adress
Tel: 08-450 42 80

Uppdaterad: 5 juli 2012
Sidansvarig: Ayda Lund