Kursplaner

För varje kurs som ges på Konstfack finns en kursplan som fastställs av prefekt, efter förslag från ämnesråd. Kursplanen beskriver lärandemål, innehåll, examinationsformer samt kurslitteratur.


Läsåret 2021-22

Industridesign (ID) Kandidatprogram Grundnivå

Läsåret 2020-21

Industridesign (ID) Kandidatprogram Grundnivå

Läsåret 2019-20

Industridesign (ID) Kandidatprogram Grundnivå