Kursplaner

För varje kurs som ges på Konstfack finns en kursplan som fastställs av prefekt, efter förslag från ämnesråd. Kursplanen beskriver lärandemål, innehåll, examinationsformer samt kurslitteratur.


Läsåret 2018-19

Industridesign (ID) Kandidatprogram Grundnivå

Läsåret 2017-18

Industridesign (ID) Kandidatprogram Grundnivå

Läsåret 2016-17

Industridesign (ID) Kandidatprogram Grundnivå

Läsåret 2015-16

Industridesign Kandidatprogram Grundnivå  

Läsåret 2014-15

Industridesign Kandidatprogram Grundnivå  

Läsåret 2013-14

Industridesign Kandidatprogram Grundnivå

Läsåret 2012-13

Industridesign Kandidatprogram Grundnivå  

För mer information kontakta:

Ayda Lund, utbildningssamordnare
Skyddad adress
Tel: 08-450 42 80

Uppdaterad: 5 juli 2012
Sidansvarig: Ayda Lund