Kursplaner

För varje kurs som ges på Konstfack finns en kursplan som fastställs av prefekt, efter förslag från ämnesråd. Kursplanen beskriver lärandemål, innehåll, examinationsformer samt kurslitteratur.


Läsåret 2017-18

Industridesign (ID) Kandidatprogram Grundnivå

Läsåret 2016-17

Industridesign (ID) Kandidatprogram Grundnivå

Uppdaterad: 5 juli 2012
Sidansvarig: Ayda Lund