Utbildningsplan

Utbildningsplanen är ett övergripande dokument som anger utbildningens mål, huvudsakliga innehåll och omfattning. Utbildningens mål och innehåll konkretiseras sedan i kursplanerna.