Kursplaner

För varje kurs som ges på Konstfack finns en kursplan som fastställs av prefekt, efter förslag från ämnesråd. Kursplanen beskriver lärandemål, innehåll, examinationsformer samt kurslitteratur.


Läsåret 2022-23

Grafisk Formgivning och Illustration (GFI) Kandidatprogrammet Grundnivå

Läsåret 2021-22

Grafisk Formgivning och Illustration (GFI) Kandidatprogrammet Grundnivå

Läsåret 2020-21

Grafisk Formgivning och Illustration (GFI) Kandidatprogrammet Grundnivå

Läsåret 2019-20

Grafisk Formgivning och Illustration (GFI) Kandidatprogrammet Grundnivå