Institutionspersonal

Anställda på Institutionen för Konst.

Prefekt
Gunilla Muhr
08-450 42 57
Skyddad adress 

Biträdande prefekt
Anita Malmqvist
08-450 42 59
Skyddad adress


Administratörer
Bitte Andersson
Utbildningsadministratör
08-450 42 53 
Skyddad adress

Helena Höök
Utbildningsadministratör
08-450 41 90
Skyddad adress

Hind Al-Kurayshi
Ekonomihandläggare
08-450 42 21
Skyddad adress

Florence Wild
Utbildningsadministratör
08-450 42 41
Skyddad adress


Tekniker
Patrik Lindgren
08-450 42 56
Skyddad adress


Professorer
Loulou Cherinet
Skyddad adress 

Thomas Elovsson (gästprofessor lå 20/21)
Skyddad adress

Mara Lee Gerdén
Skyddad adress

Every Ocean Hughes 
Skyddad adress 

Lisa Tan (tjl lå 20/21)
Skyddad adress


Lektorer

Meriç Algün
Skyddad adress

Ricardo Atienza
Skyddad adress

Henrik Andersson
Skyddad adress

Johanna Billing 
Skyddad adress 

Mathew Gregory
Skyddad adress

Martin Gustavsson
Skyddad adress

Cecilia Järdemar (tjl lå 20/21)
Skyddad adress

Gunnar Larsson
Skyddad adress

Anita Malmqvist
Skyddad adress

Palle Torsson
Skyddad adress

Joanna Warsza
CuratorLab
Skyddad adress


Adjunkter

Lars Ernholm
08-450 42 14
Skyddad adress

Thomas Karlsson (tjl lå 2021)

Nina Svensson
Skyddad adress
08-450 42 91

 
Gästlärare
Malin Arnell
Skyddad adress

Fredrik Strid
(vik för Thomas Karlsson lå 20/21)
Skyddad adress

Ann-Marie Tung Hermelin
Skrivlärare
Skyddad adress

Laleh Kazemi Veisari
Skyddad adress

Johan Wahlström
Skyddad adress


Doktorander
Behzad Khosravi Noori
Skyddad adress 

Cara Tolmie
Skyddad adress

Jacqueline Hoang Nguyen
Skyddad adress