Institutionspersonal

Anställda på Institutionen för Konst.

Undervisande personal

 

Handledare på kandidatprogrammet

Årskurs 1

Martin Gustavsson, lektor
martin.gustavsson@konstfack.se

Lina Selander, professor
lina.selander@konstfack.se 

 

Årskurs 2

Meriç Algün, lektor
meric.algun@konstfack.se

Emanuel Almborg, lektor (tjänstledig)
emanuel.almborg@konstfack.se

Anna-Karin Rasmusson, lektor
anna-karin.rasmusson@konstfack.se

 

Årskurs 3

Loulou Cherinet, professor
loulou.cherinet@konstfack.se 

Henrik Andersson, lektor (tjänstledig)
henrik.andersson@konstfack.se

Palle Torsson, lektor
palle.torsson@konstfack.se

Katarina Elvén, lektor
katarina.elven@konstfack.se

 

Handledare på masterprogrammet

Thomas Elovsson, adjungerad professor
thomas.elovsson@konstfack.se

Mara Lee Gerden, professor
mara.lee.gerden@konstfack.se

Lisa Tan, professor
lisa.tan@konstfack.se

Martin Gustavsson, lektor
martin.gustavsson@konstfack.se

Olivia Plender, lektor
olivia.plender@konstfack.se

 

Lärare i konsthistoria och konstteori

Mathew Gregory, lektor
mathew.gregory@konstfack.se

 

Lärare i verkstäderna

Gunnar Larsson, lektor
gunnar.larsson@konstfack.se

Ida Lundén, adjunkt
ida.lunden@konstfack.se

Lars Ernholm, adjunkt
lars.ernholm@konstfack.se

Thomas Karlsson, adjunkt
thomas.karlsson@konstfack.se

Nina Svensson, adjunkt
nina.svensson@konstfack.se

Johan Wahlgren, adjunkt
johan.wahlgren@konstfack.se

 

Lärare på fristående kurser

Joanna Warsza
CuratorLab
joanna.warsza@konstfack.se

Magnus Bärtås
Texten i rummet
magnus.bartas@konstfack.se


Doktorander

Cara Tolmie
cara.tolmie@konstfack.se

Jacqueline Hoang Nguyen
jacqueline.hoang.nguyen@konstfack.se

 

Post-doc

Behzad Khosravi Noori
behzad.khosravi@konstfack.se 

 

Tjänstledig

Cecilia Järdemar 
cecilia.jardemar@konstfack.se

 

 

Administration

 

Prefekt

Gunilla Muhr
08-450 42 57
gunilla.muhr@konstfack.se

 

Biträdande prefektAdministration

Bitte Andersson
Utbildningsadministratör
08-450 42 53
bitte.andersson@konstfack.se

Anita Olsson
Ekonomihandläggare
08-450 42 27
anita.olsson@konstfack.se

Florence Wild
Utbildningsadministratör
08-450 42 41
florence.wild@konstfack.se

Administration
Konstadmin@konstfack.se


Tekniker

Patrik Lindgren
08-450 42 56
patrik.lindgren@konstfack.se