Institutionspersonal

Anställda på Institutionen för Konst.

 

Prefekt/lektor
Gunilla Muhr
Tel 08-450 42 57
Skyddad adress 


Administrativ chef
Helen Engman (tjänstledig)
(Utbildning & Information)
Tel 08-450 42 50
Skyddad adress


Administratörer
Helena Höök
Utbildningsadministratör (Utbildning & Information)
Tel 08-450 41 90
Skyddad adress

Håkan Karlsson
Ekonomiadministratör (Ekonomi & Personal)
Tel 08-450 42 51
Skyddad adress


Tekniker
Patrik Lindgren
Tekniker
Tel 08-450 42 56
Skyddad adress


Professorer
Magnus Bärtås 
Tel 08-450 42 59
Skyddad adress

Loulou Cherinet
Skyddad adress 

Håkan Nilsson
Skyddad adress

Emily Roysdon
Skyddad adress 

Tom Sandqvist
Gästprofessor i konst med inriktning mot konstens idéhistoria och teori
Skyddad adress


Lektorer

Henrik Andersson
Skyddad adress

Johanna Billing 
Skyddad adress
 

Mathew Gregory
Skyddad adress

Johanna Gustafsson Fürst
Skyddad adress

Martin Gustavsson
Skyddad adress

Gunnar Larsson
Skyddad adress

Svante Larsson
Tel 08-450 42 62
Skyddad adress

Anita Malmqvist
Skyddad adress

Palle Torsson
Skyddad adress

Joanna Warsza
CuratorLab
Skyddad adressAdjunkter
Ricardo Atienza
Skyddad adress

Lars Ernholm
Tel 08-450 42 14
Skyddad adress

Elisabeth Frieberg
Skyddad adress

Thomas Karlsson 
Tel 08-450 42 91
Skyddad adress

Johan Paalzow
Tel 08-450 42 91
Skyddad adress

Elisabet Sagefors
Skyddad adress


Gästlärare

Anna Lundh
Skyddad adress

Johan Strandahl
Skyddad adress

Michele Masucci
Curator Lab
Skyddad adress


Forskare
Elisabeth Hjorth
Forskare
Skyddad adress 

Behzad Khosravi Noori
Doktorand
Skyddad adress 

Uppdaterad: 17 augusti 2010
Sidansvarig: Helena Höök