Institutionspersonal

Anställda på Institutionen för Konst.

Prefekt
Gunilla Muhr
08-450 42 57
gunilla.muhr@konstfack.se 

Biträdande prefekt
Anita Malmqvist
08-450 42 59
anita.malmqvist@konstfack.se


Administratörer
Anita Olsson
Ekonomiadministratör
08-450 42 21
anita.olsson@konstfack.se

Bitte Andersson
Utbildningsadministratör
08-450 42 53 
bitte.andersson@konstfack.se

Hind Al-Kurayshi, tjänstledig
Ekonomihandläggare

Florence Wild
Utbildningsadministratör
08-450 42 41
florence.wild@konstfack.se


Tekniker
Patrik Lindgren
08-450 42 56
patrik.lindgren@konstfack.se


Professorer
Loulou Cherinet
loulou.cherinet@konstfack.se 

Thomas Elovsson, adjungerad professor
thomas.elovsson@konstfack.se

Mara Lee Gerdén, tjänstledig lå 21/22

Lisa Tan 
lisa.tan@konstfack.se


Lektorer

Meriç Algün
meric.algun@konstfack.se

Ricardo Atienza
ricardo.atienza@konstfack.se

Henrik Andersson
henrik.andersson@konstfack.se

Mathew Gregory, tjänstledig lå 21/22

Martin Gustavsson
martin.gustavsson@konstfack.se

Cecilia Järdemar 
cecilia.jardemar@konstfack.se

Runo Lagomarsino
runo.lagomarsino@konstfack.se

Gunnar Larsson
gunnar.larsson@konstfack.se

Anita Malmqvist
anita.malmqvist@konstfack.se

Palle Torsson
palle.torsson@konstfack.se

Joanna Warsza
CuratorLab
joanna.warsza@konstfack.se


Adjunkter

Lars Ernholm
08-450 42 14
lars.ernholm@konstfack.se

Thomas Karlsson 
thomas.karlsson@konstfack.se

Nina Svensson
nina.svensson@konstfack.se
08-450 42 91

 
Gästlärare
Malin Arnell
malin.arnell@konstfack.se

Ann-Marie Tung Hermelin
Skrivlärare
ann-marie.tung.hermelin@konstfack.se

Laleh Kazemi Veisari
laleh.kazemi.veisari@konstfack.se

Olivia Plender
olivia.plender@konstfack.se

Johan Wahlström
johan.wahlstrom@konstfack.se


Doktorander

Cara Tolmie
cara.tolmie@konstfack.se

Jacqueline Hoang Nguyen
jacqueline.hoang.nguyen@konstfack.se