Masterprogrammet i Konst

120 högskolepoäng, helfart, dagtid

Ett individualiserat masterprogram i konst med fokus på stärkt självreflektion samt utveckling och fördjupning av ditt konstnärliga projekt.

Nikki Fager Myrholm, masterprogrammet Konst, examen 2019.

Anmälan till höstterminen 2020 är stängd 

Viktiga datum

29 november 2019: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

15 januari 2020: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

3 februari 2020: Komplettering av meriter som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Februari/mars 2020: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

3 april 2020: Antagningsbesked publiceras (antagning.se).

31 augusti 2020: Terminsstart.


Masterprogrammet i konst är interdisciplinärt utifrån övertygelsen om att konstnärligt skapande kan ta alla former av kunskap och medel i anspråk. Programmet verkar i ett fält av kritisk estetik och vilar på värdet av konstinstitutionens egen historia som en socialt engagerad utbildning – konst är hos oss djupt integrerad i både samhälle och debatt.

Våra professorer och lärare är framstående utövare och yrkesverksamma inom sina fält där även många av våra tidigare studenter idag återfinns, såväl nationellt som internationellt. I ateljésamtal, workshops och föreläsningar får du dessutom träffa en rad andra aktörer från konstfältet. Resor och studiebesök är andra inslag i utbildningen.

Det praktikbaserade, starkt individualiserade programmet utgår från ditt eget projekt som förverkligas och fördjupas under den tvååriga studieperioden i regelbundet samråd med handledaren. I utbildningen undersöks metoder för kritik och analys samt relationen till institutioner både inom konstområdet och i samhället i stort.

Ett antal valbara kurser tar sin utgångspunkt i den konstnärliga forskning som pågår på Institutionen för konst. Andra kurser bidrar till samarbeten med studenter från andra utbildningar på Konstfack där våra verkstäder möjliggör gestaltningsmetoder av alla slag.

Särskild behörighet
Konstnärlig kandidatexamen om minst 180 hp, eller motsvarande. Motsvarande kunskaper kan betyda skicklighet som utvecklats inom egen konstnärlig praktik, annan individuell praktik, eller professionell erfarenhet inom andra discipliner. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B. Läs mer om behörighet och  urval här.

Urval
Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, projektbeskrivning och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

I det första steget av ansökningsprocessen sker en bedömning av den sökandes arbetsprover och projektbeskrivning med utgångspunkten i förmågan att skapa verk av hög konstnärlig kvalitet. I denna förmåga ingår ett undersökande och reflekterande förhållningssätt, graden av självständigt uttryck samt tekniska och hantverksmässiga färdigheter. 

Utifrån en bedömning av meriterna kallas ett urval av de sökande till intervju. I detta andra steg av processen diskuteras den sökandes arbetsprover och projektbeskrivning utifrån samma bedömningsgrunder som i första steget. Här bedöms också den sökandes motivation inför och förväntningar på utbildningen. 

Undervisningsspråk
All undervisning, handledning och examination sker på engelska.

Examen
Konstnärlig masterexamen i Konst


Arbetsprover inför antagning till hösten 2020

Innehållet i din portfolio ska vara i följande ordning:
- Översikt av inskickade arbetsprover
- Projektbeskrivning och motivering, på engelska
- Numrerade arbetsprover (5-10 st)


1. Översikt av inskickade arbetsprover

Skapa en översikt av inskickade arbetsprover i en (1) PDF-fil. Varje arbetsprov (även videoverk och liknande) ska representeras av en stillbild i ungefärlig storlek 2 x 3 cm och presenteras med nummer på uppladdad fil, titel och kortfattad beskrivning (teknik, storlek/format/längd). Översikten ska vara den första filen i portfolion.


2. Projektbeskrivning och motivering

En kortfattad projektbeskrivning och motivering, skrivet på engelska, om en-två (1-2) A4-sidor som en (1) PDF-fil, inklusive eventuellt bildmaterial. Projektbeskrivningen ska redogöra för ett planerat projekt inom ramen för den sökta utbildningen Masterprogrammet i konst, samt motivera varför Konstfack är den plats där projektet kan realiseras. Projektbeskrivningen ska vara den andra filen i portfolion.


3. Numrerade arbetsprover (5-10 st)

Fem till tio (5-10) arbetsprover i valfri teknik presenteras. Ett arbetsprov som dokumenteras med flera delar, exempelvis fotodokumentationer, räknas som ett arbete och presenteras i en fil. Arbetsproverna ska namnges från fil nummer tre (3) och upp till maximalt fil nummer 12 i portfolion.

Namnge filerna enligt principen: filnummer_Förnamn_Efternamn. Ex: 1_Anna_Larsson.pdf.


Tekniska anvisningar

Video/Rörlig bild: Varje film ska finnas i sin helhet. Om videoverket är längre än 4 minuter ska det inledas med en kortversion/sammanfattning av verket om högst 90 sekunder. Arbetsproverna kommer att bedömas på datorskärm. Komprimera därför filmfilen till ett mindre format för att passa visningsmediet.

Ljudverk: Varje ljudverk ska finnas i sin helhet. Om ljudverket är längre än 4 minuter ska det inledas med en kortversion eller ett utdrag om högst 90 sekunder.

Filformat: PDF, JPG, MOV, MP4, MP3.
Filmerna ska komprimeras med H.264.

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.

Summering, detta ska du skicka in:

Fil 1: Översikt av inskickade arbetsprover, som en (1) PDF-fil
Fil 2: Projektbeskrivning och motivering, som en (1) PDF-fil
Fil 3 – upp till max fil 12: Minst fem och max tio numrerade arbetsprover i valfri teknik, se accepterade filformat ovan.

Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Antagningen Konstfack
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om utbildningen kontaktar du:
Anita Malmqvist
Skyddad adress
 


Undervisande personal på programmet


Examensarbeten Konst
2019    2018    2017    2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006


Utbildningsplan

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Konst.pdf


Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES

Uppdaterad: 19 november 2013
Sidansvarig: