Masterprogrammet CRAFT!

120 högskolepoäng, helfart, dagtid

CRAFT! erbjuder ett normkritiskt och internationellt masterprogram i några av Europas mest välutrustade verkstäder. Som student fördjupar du din expertis samtidigt som du får tillfälle att bredda och fördjupa din kunskap och positionera dig i ett samtida konsthantverksfält.

Anna Tedestam, Det sista kalaset, 2019.

Viktiga datum

29 november 2019: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

15 januari 2020: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

3 februari 2020: Komplettering av meriter som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Februari/mars 2020: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

3 april 2020: Antagningsbesked publiceras (antagning.se).

31 augusti 2020: Terminsstart.


CRAFT! är ett program där vi ser konsthantverket som en relevant metod för att ifrågasätta och utmana samtiden. Vi använder olika metoder och verktyg för kritiskt undersökande om och genom görande och materialisering. Programmet präglas av ett socialt engagemang förankrat i ett konsthantverk som positionerar sig mellan och bortom traditionella gränser.

Studenternas projekt och självständiga utveckling är grunden för ett utforskande av vad samtida konsthantverkspraktiker och normkreativitet kan vara. Det finns inte bara ett konsthantverk utan flera! Utbildningen innefattar såväl studio- och verkstadspraktik som samtal, seminarier, publikationer, utställningsformer och ett immateriellt kulturarv. Här kommer du att få utmana och utmanas i dialog med såväl studentgrupper som lärarlag bestående av etablerade internationella konstnärer och teoretiker.

Du söker med ett projekt som tydligt riktar sig mot något av följande spår:
Keramik och glas
Textil
Ädellab

Ditt projektförslag ska beskriva en fördjupning inom ett av spåren och innehålla en plan för hur du vill utveckla ditt arbete inom ramen för programmets förutsättningar och verkstäder (se utbildningsplanen). I masterprogrammet utför du experimentella praktiska och teoretiska undersökningar med de material, tekniker och andra medel som finns att tillgå såväl inom Konstfack som utanför. Kritiskt tänkande och granskning av normer och konventioner är en avgörande del av utbildningen och kan beskrivas som den röda tråden i alla aspekter av programmet.

Masterprogrammet CRAFT! förbereder dig inför en framtida karriär som professionell utövare och därför är ditt eget projekt utgångspunkten för din masterutbildning. Stor vikt läggs på det egna ansvaret för planering och den ämnesspecifika forskningen. Den konsthantverkliga praktiken har förmågan att kommunicera långt bortom nationella gränser och vi ger en internationell utbildning där undervisningen bedrivs på engelska. CRAFT!-programmet ger en masterexamen i Konsthantverk med inriktning mot Textil, Ädellab eller Keramik och Glas.

Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Antagningen Konstfack
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om utbildningen kontaktar du:
Agnieszka Knap
08-450 4271
Skyddad adress

Utbildningsplan

Utbildningsplan för masterprogrammet CRAFT!.pdf

Kursbeskrivningar
Kursbeskrivningar för masterprogrammet CRAFT! 

Kursplaner
Kursplaner för masterprogrammet CRAFT!

Examensarbeten Keramik och Glas
2019    2018    2017    2016    2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006

Examensarbeten Textil
2019    2018    2017    2016    2015    2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006

Examensarbeten Ädellab
2019    2018    2017   2016    2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006


Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES

 

Folder om masterprogrammet CRAFT!
Beställ ett exemplar av foldern genom att maila namn och postadress till Skyddad adress.

Uppdaterad: 19 november 2013
Sidansvarig: