Kursplaner Masterprogrammet CRAFT!

För varje kurs som ges på Konstfack finns en kursplan som fastställs av prefekt, efter förslag från ämnesråd. Kursplanen beskriver lärandemål, innehåll, examinationsformer samt kurslitteratur. Nedan finner du kursplaner för masterprogrammet CRAFT!

Kursplaner som gäller från höstterminen 2021 kommer att publiceras här senast maj 2021.

 


 

År 1

Höstterminen:

MCR107 CRAFTing Contexts, 30 hp.pdf

Vårterminen:

MCR108 CRAFTing Methods, 30 hp.pdf


År 2

Första halvan av höstterminen:

MCR207 CRAFTing Crafts (from ht2019).pdf

Andra halvan av höstterminen, samt vårterminen:

MCR206 CRAFTing Dialogues, 45 hp.pdf