Kursplaner Masterprogrammet CRAFT!

För varje kurs som ges på Konstfack finns en kursplan som fastställs av prefekt, efter förslag från ämnesråd. Kursplanen beskriver lärandemål, innehåll, examinationsformer samt kurslitteratur. Nedan finner du kursplaner för masterprogrammet CRAFT!

År 1

Höstterminen:
MCR105 CRAFTing Contexts.pdf

Vårterminen:
MCR106 CRAFTing Methods.pdf


År 2

Första halvan av höstterminen:
MCR203 CRAFTing Crafts.pdf

Andra halvan av höstterminen, samt vårterminen:
MCR204 CRAFTing Dialouges.pdf

Uppdaterad: 4 november 2016
Sidansvarig: Karin Hultquist Persson