Kursplaner Masterprogrammet CRAFT! H21-V22

För varje kurs som ges på Konstfack finns en kursplan som fastställs av prefekt, efter förslag från ämnesråd. Kursplanen beskriver lärandemål, innehåll och examinationsformer. Nedan finner du kursplaner för masterprogrammet CRAFT!

År 1

Höstterminen:
MCR111 Craft in context.pdf

Vårterminen:
MCR112 Working methods.pdf

 

År 2

Första halvan av höstterminen:

MCR207 CRAFTing Crafts (from ht2019).pdf

Andra halvan av höstterminen, samt vårterminen:

MCR206 CRAFTing Dialogues, 45 hp.pdf