Kursplaner 2023-2024

För varje kurs som ges på Konstfack finns en kursplan som fastställs av prefekt, efter förslag från ämnesråd. Kursplanen beskriver lärandemål, innehåll och examinationsformer. Nedan finner du kursplaner för masterprogrammet CRAFT! gällande läsåret 2023-2024.