Kursplaner

För varje kurs som ges på Konstfack finns en kursplan som fastställs av prefekt, efter förslag från ämnesråd. Kursplanen beskriver lärandemål, innehåll, examinationsformer samt kurslitteratur. 


Läsåret 2016-17

Inredningsarkitektur och möbeldesign Kandidatprogram Grundnivå

Läsåret 2017-18

Inredningsarkitektur och möbeldesign (IA) Kandidatprogram Grundnivå

Läsåret 2018-19

Inredningsarkitektur och möbeldesign (IA) Kandidatprogram Grundnivå

Uppdaterad: 5 juli 2012
Sidansvarig: Webmaster