Kursplaner

För varje kurs som ges på Konstfack finns en kursplan som fastställs av prefekt, efter förslag från ämnesråd. Kursplanen beskriver lärandemål, innehåll, examinationsformer samt kurslitteratur. 


Läsåret 2018-19

Inredningsarkitektur och möbeldesign (IA) Kandidatprogram Grundnivå

Läsåret 2017-18

Inredningsarkitektur och möbeldesign (IA) Kandidatprogram Grundnivå

Läsåret 2016-17

Inredningsarkitektur och möbeldesign Kandidatprogram Grundnivå

Läsåret 2015-16

Inredningsarkitektur och Möbeldesign Kandidatprogrammet Grundnivå

Läsåret 2014-15

Inredningsarkitektur och Möbeldesign Kandidatprogrammet Grundnivå  

Läsåret 2013-14

Inredningsarkitektur och Möbeldesign Kandidatprogrammet Grundnivå   

Läsåret 2012-13

Inredningsarkitektur och Möbeldesign Kandidatprogrammet Grundnivå   

Läsåret 2011-12

Inredningsarkitektur och Möbeldesign Kandidatprogrammet Grundnivå   

För mer information kontakta:

Ayda Lund, utbildningssamordnare
Skyddad adress
Tel: 08-450 42 80

Uppdaterad: 5 juli 2012
Sidansvarig: Webmaster