Kursplaner

För varje kurs som ges på Konstfack finns en kursplan som fastställs av prefekt, efter förslag från ämnesråd. Kursplanen beskriver lärandemål, innehåll, examinationsformer samt kurslitteratur. 


Läsåret 2020-21

Inredningsarkitektur och möbeldesign (IA) Kandidatprogram Grundnivå

Läsåret 2019-20

Inredningsarkitektur och möbeldesign (IA) Kandidatprogram Grundnivå

Läsåret 2018-19

Inredningsarkitektur och möbeldesign (IA) Kandidatprogram Grundnivå

Läsåret 2017-18

Inredningsarkitektur och möbeldesign (IA) Kandidatprogram Grundnivå