Green Leap, Kungliga Tekniska Högskolan

Konstfack har inlett ett samarbete med Green Leap, en nystartad mötesplats för design och hållbar utveckling på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Green Leap kommer där vara en del av CESC, Centre for Sustainable Communications. Konstfack, som varit med och grundat Green Leap, har sedan tidigare flera samarbeten med KTH.

Samarbetet med Green Leap är ett led i Konstfacks profilering inom hållbarhetsfrågor. Syftet är att öka kunskapsnivån och medvetenheten om hållbarhetsfrågor på högskolan. Med hållbarhet avses inte bara ekologisk hållbarhet, utan lika mycket social och ekonomisk hållbarhet. Fokus är att arbeta med människors attityder och beteenden och hur det är kopplat till hållbar utveckling. Målet är att Konstfack ska ge konkreta bidrag och vara en viktig aktör i omställningen till ett hållbart samhälle.

Samarbetet finansieras till största delen av Energimyndigheten. Medfinansiärer är KTH, Green Leaps partnerföretag, och Konstfack. Konstfacks bidrag gäller för en treårsperiod och avser även en deltidstjänst (25 %) som ska driva frågorna på högskolan. Tjänsten är för närvarande under tillsättning.


Om Green Leap på KTH
Green Leap vill fungera som en katalysator för förändring genom att engagera design i hållbar utveckling. Verksamheten är inriktad på tre områden:

  1. Att driva forskningsprojekt som för oss närmare ett hållbart samhälle genom att visualisera och produktifiera teknisk forskning, undersöka användarbeteenden samt utveckla nya affärsmodeller.
  2. Att skapa nätverk och samarbeten mellan designområdet, teknisk spetsutveckling på KTH samt näringsliv och samhälle. Man startar även ett nätverk för lärare i hållbar design.
  3. Att samla in och sprida kunskap genom riktade kurser, workshops, konferenser och publikationer.


Mer information

Läs mer om Green Leap: www.greenleap.kth.se

Läs mer om Konstfacks samarbete med Green Leap: www.greenleap.kth.se/samarbeten/konstfack

Frågor?
Kontakta Hlin Helga Guðlaugsdottir, Green Leaps ambassadör på Konstfack:
E-post hlin.helga@konstfack.se, tel  08-450 41 98.