Partnership

Konstfack enters into various partnerships with the goal of creating new platforms for our students and researchers to develop internally and to find new paths.

Today, we offer opportunities for student exchanges with some 50 partner schools and courses in entrepreneurship with other institutions. Also, we have an environment where ideas and innovations can be nurtured to become paying activities and a research network and courses for graduate students together with other university colleges, as well as joint courses together with other international schools.


CIRRUS

Cumulus

D&R, Swedish Design Research Network

ELIA

Green Leap, Kungl. Tekniska Högskolan

Medes

Nordes – Nordic Design Research

Nordplus

Partnerskolor

Konstnärliga forskarskolan

SSES (The Stockholm School of Entrepreneurship)

Transit Kulturinkubator

 

Research Catalogue

Navet

DiVA

KTD-programmet

Ämnesdidaktiska nätverk inom STLS - en plattform för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning.

Nätverket för multimodalitetsforskning

 

InSEA - Scientific and Social Interventions in Art Education
InSEA-föreningen i Sverige är en ideell förening som består av både individuella och institutionella medlemmar och arbetar med ett kontaktnät av bild-, konst- och museipedagoger i Sverige i relation till internationella InSEA:s nätverk.


FOBOS - Nationell forskarskola i bildpedagogik och slöjdpedagogik
Konstfack, Göteborgs universitet och Stockholms universitet igår i samarbetet. Syftet med forskarskolan är att utveckla kunskapsområdet visuell, virtuell och materiell kultur samt handlingsburen kunskap inom skolämnena bild och slöjd.

Forskarskolan vänder sig till lärare som genom forskarutbildning vill fördjupa sina kunskaper. Utbildningen leder till en licentiatexamen. Vetenskapsrådet finansierar forskarskolan 2019-2023.


NILS - Nätverket för internationalisering av Lärarutbildning i Sverige (NILS)

EDDA - Norden Art Education Network

NORDFO - Nordiskt forum för Forskning och utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd som verkar för slöjdrelaterade samarbeten mellan de nordiska länderna.

 

KUNO

Artist Run Network - med koppling till Kreativa Europa

Nordfo (Nordplus-nätverk)

Scholars at Risk

 

Erasmus+
EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. Programmet ska ge över fyra miljoner européer möjlighet att studera, praktisera och få andra erfarenheter utomlands.

 

NUAS, nordisk nätverk för uni och högskolor

STHLM Mentorprogram.

SUHF, HR arbetsgivarfrågor

Arbetsgivarverket, HR - sektormöten

Arbetsgivarverket, HR – arbetsmiljö/omställningsfrågor

Starck och Partner, nätverk

HR-chefsnätverk konstnärliga högskolor Stockholm

HR-chefsnätverk, SUHF

Euraxess, HR-nätverk 

Stockholmsnätverket, HR, inriktning kompetensutveckling 

Jämställdhetsmyndigheten, nätverk

 

Stockholms Akademiska Forum

Konstex

The Glass Virus