Loove Broms

Lektor

Loove Broms
Telefon
073-273 29 50
Organisation
Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation / Industridesign
Beskrivning
Sedan början av 2015 arbetar Loove Broms som lektor i design med inriktning interaktiv design vid industridesign på Konstfack.

Loove är en av upphovsmakarna bakom den populära interaktiva ljusinstallationen Colour by Numbers och han är också en av designerna bakom en serie objekt med fokus på att öka medvetenheten runt energianvändning, gjorda på Interactive Institute, ett experimentellt IT och designforskningsinstitut. Bland dessa ingår bland annat, Energy AWARE Clock, som nu även finns som en kommersiell produkt och AWARE Laundry Lamp. Båda dessa har visats i utställningar runt om i världen.

Loove har en mastersexamen från KTH, Kungliga tekniska högskolan där han gjorde sitt examensarbete inom människa dator interaktion. Efter det har han jobbat både som frilansande interaktionsdesigner och vid Interactive Institute. Loove har också en fil.dr. i interaktionsdesign. Utöver undervisningen på Konstfack arbetar han som designforskare i interaktionsdesign på KTH, där han ingår i avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign. Han är också en del av Green Leap som är ett nätverk för design och hållbar utveckling som också är förlagt på KTH.

I sin forskning använder Loove en experimentell designansats för att undersöka olika sätt att skapa engagemang, mening och alternativa värden som kan uppmuntra till meningsfulla upplevelser i kontrast till den rådande konsumtionskulturen. För närvarande leder han ett forskningsprojekt på Green Leap som undersöker hur formgivning av lokala miljöer kan uppmuntra till hållbara vanor.
Hemsida