Konst, färg och ljusdesign

Konst, färg och ljusdesign i offentlig miljö är ett planeringsprojekt finansierat av KK-stiftelsen under 2010.

Följande personer deltar i projektet:
Anders Winell, lektor, ljusdesigner
Gösta Wessel, professor, konstnär
Emma Göransson, forskare, konstnär, curator
Roland Ljungberg, forskare, konstnär

Det interdisciplinära forskningsfältet färg och ljus innefattar bl.a. konst, design, arkitektur, informations teknologi, fysik, medicin och psykologi. Det finns också industriell forskning inom området kring ljuskällor, armaturer och färgpigment.

I detta forskningsprojekt kommer vi att använda praktikbaserade forskningsmetoder. Centralt för projektet är en specifik plats i en förort till Stockholm, Fittjahöjden i Botkyrka, där projektet kommer att utvecklas och realiseras i samspel med människor i området.

Projektets praktikbaserade konstnärliga forskningsprofil kommer att bidra till en mer samtida syn på fältet. Idag finns det en tendens att frågor om färg, ljus och rum delas upp mellan olika institutioner/organisationer och därmed placeras inom skilda forskningstraditioner.

För närvarande pågår en diskussion om hur glödlampsljus - högre wattal - och hur detta kan ersättas av nya ljuskällor med lägre wattal. Vi vill understryka vikten av visuella och konstnärliga kvaliteter genom att undersöka interaktionen mellan färg och ljus i offentlig miljö, och möjligheten att styra olika ljuskällors färgspektra och utnyttja deras specifika egenskaper. Visuell kvalitet behöver inte stå i motsatsställning till energibesparingsåtgärder.

Ett viktigt mål för projektet är att undersöka hur interaktionen mellan färg och ljus kan användas för att förbättra upplevelsen och funktionen av en offentlig plats för de människor som bor där samt för besökare.