Narrativa processer i mellanrum - serieberättandets praktik

Projektet undersöker hur olika arbetsmetoder och processer påverkar berättelsen och berättandet när en arbetar med text och bild.

Målet med forskningen är att på något sätt kunna formulera den tysta, praktiska kunskap om hur ett narrativ existerar i gränslandet mellan bild och text och mellan ruta och ruta som serieberättare och andra bild- och textberättare har.

I forskningen kommer jag att intervjua olika serieberättare om deras arbetsmetoder och tankar runt arbetet. Sedan kommer jag att försöka kopiera deras arbetssätt när jag berättar mina berättelser för att se hur det påverkar berättandet och resultatet. Jag är intresserad av att hitta och medvetandegöra olika strategier en kan använda för att närma sig ett dynamiskt berättande som kan ta tillvara på både bilden, textens och bläddrandets/bokens unika narrativa egenskaper.

Projektledare: Emma Rendel, Institutionen för design, konsthantverk och konst under GDI.
Finansiär: Vetenskapsrådet.
Projektperiod: 2014-2017.

www.emmarendel.com