Urbana akustikskärmar

Akustikskärmar (”bullerplank”) används inte så mycket i städer av estetiska skäl. Det här projektet ska ta fram förslag på en låg typ av akustikskärm, som ska passa bättre in i stadsmiljö.

 
Låg akustisk skärm för användning i stadsmiljö

Buller från vägtrafik är ett stort miljöproblem. Så kallade bullerplank, eller akustiska skärmar, används ofta för att dämpa trafikbuller längs större vägar. Däremot har sådana skärmar knappast använts alls i stadsmiljö. Akustiska skärmar har ansetts dela upp stadsmiljön på ett oönskat sätt. Estetiskt har de inte heller ansetts vara tilltalande.

Ny forskning har dock visat att ljudabsorberande skärmar med en höjd på bara ca 1 meter inte stör siktlinjer, som högre skärmar gör, men att de ändå dämpar ljudet från vägtrafik.

Det här projektet utvecklar en ny, lägre typ av akustisk skärm, för användning i stadsmiljö.

Skärmen utvecklas och designas i samarbete med konstnären Mikael Pauli.

Projektledare (huvudansvarig): Jens Forssén, Chalmers tekniska högskola
Projektledare på Konstfack: Robin McGinley, Konstfack.
Finansiär: Vinnova
Projektperiod: 2014-2017

Partners som ingår i projektet:

  • Chalmers tekniska högskola
  • Stockholms stad, Miljökontoret
  • Stockholms stad, Trafikkontoret
  • Stockholm konst
  • Konstfack
  • Tyréns AB
  • Z-bloc Norden AB