OPTIMA

Pilotstudier kring optimering av energibesparing, rumsupplevelse och funktionalitet vid belysningsplanering (OPTIMA).

Projektet tar sin utgångpunkt i behovet av energibesparing och de nya krav detta ställer på belysning och ljuskällor. En viktigt mål är att utarbeta metoder för att undersöka hur belysningslösningar och färgsättning påverkar rumsupplevelse och funktionalitet.

OPTIMA har direkt anknytning till det större projektet SYN-TES, som syftar till att syntetisera kunskap från olika delar av kunskapsfältet färg-ljus-rum. Seminariegruppen i SYN-TES, bestående av forskare och produktutvecklare från olika discipliner och industrigrenar, formulerar gemensamt kriterier för god ljusmiljö vad gäller funktion, upplevelse etc. Utifrån sin professionella kunskap får erfarna färg- och ljussättare uppgiften att belysa och färgsätta ett antal fullskalerum så att de motsvarar kritererna. Resultatet testas med hjälp av försökspersoner. 

Projektet är finansierat av Energimyndigheten. Alcro-Beckers, Philips Lighting och NCS Colour bidrar med expertkunskaper, arbete och material.

Forskare inom projektet: Docent Karin Fridell Anter (projektledare), högskolelektor Ulf Klarén, och belysningsdesigner MSc Johanna Enger, Perceptionsstudion.

Projekttid: mars 2010-februari 2011

Projektet avslutat. Länk till slutrapport: OPTIMA.pdf