Belysningsförstärkande färgsättning av rum

Illumination reinforcing colour design of rooms.

Projektet undersöker sambandet mellan färgsättningen i ett rum och den belysningsstyrka som krävs för att rummet ska uppfattas som ljust samt uppfylla specificerade funktionella krav. Det bygger på resultat från projektet OPTIMA.

Hypotesen är att belysningsstyrkan och därmed energiåtgången kan minskas genom samverkan mellan färgsättningen och ljusets formbeskrivande spridningsmönster i rummet.  Observatörer får utföra vissa arbetsuppgifter och ges möjlighet att reglera ljusnivån. Detta upprepas med olika färgsättningsalternativ.

Projektet har direkt anknytning till det större projektet SYN-TES, som syftar till att syntetisera kunskap från olika delar av kunskapsfältet färg-ljus-rum.

Projektet är finansierat av Energimyndigheten. Alcro-Beckers och Philips Lighting bidrar med expertkunskaper, arbete och material.

Forskare inom projektet: Docent Karin Fridell Anter (projektledare) och tekn. dr. Cecilia Häggström.

Projekttid: mars 2011 - februari 2012.

Projektet är avslutat. Länk till slutrapport (pdf).

Artikel om projektet i Byggtjänsts omvärldsbevakning 18/2 2013.

Övrig publicering sker tillsammans med resultaten från SYN-TES, se SYN-TES hemsida.