Interiors Matter: A live interior

Projektet undersöker interiörens temporalitet, varaktighet och instabilitet utifrån idén att interiören är ett dynamiskt landskap som kontinuerligt skapas och omformas av dess möbler, tillhörigheter och lösa föremål. 

Det konstnärliga forskningsprojektet Interiors matter: A live interior studerar hur interiörer förändras över tid. Projektet ser interiören som ett dynamiskt landskap som kontinuerligt skapas och omformas av möbler, tillhörigheter och lösa föremål. Genom en praktikbaserad gestaltningsprocess undersöks interiören ur flera tidsperspektiv, från den tillfälliga placeringen av objekt till interiörers och möblers hela livscykel. Materialprocesser, ombyggnationer och återbruk undersöks också. I projektet studeras dessa perspektiv genom skapandeprocesser som kombinerar hantverk med digital teknologi. I projektets första fas har ett antal hem studerats med hjälp av laserscanning.

Projektet är ett samarbete mellan Konstfack och Tekniska högskolan, KTH.

Projektansvarig Konstfack: Einar Rodhe, lektor, Konstfack
Projektansvarig KTH: Ulrika Karlsson, professor, KTH
Övriga forskare: Cecilia Lundbäck, Daniel Norell och Veronica Skeppe.
Finansiär: Vetenskapsrådet
Projektperiod: 2019-2023