Experience design: The Future of Play

The Future of  Play

Experience Design är en disciplin som skapar betydande upplevelser, vilket enligt vår definition innebär att utforma tid. Experience Design Group (EDG) formger således upplevelser över tid. Detta är vårt svar på övergången från en materialbaserad till en informationsbaserad kultur (med de möjligheter detta innebär för hållbar utveckling), eller från rymdkonst till tidskonst. En upplevelse studerad över tid kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt baserad på empirisk forskning från humaniora och naturvetenskap där perspektiv från psykologi, fenomenologi, interaktivitet, berättelsekonsten, prestandastudier, arkitektur och dans integreras.

BRIO samarbetar med EDG för att undersöka lekens framtid genom att definiera hur lek uppstår mellan människor. Detta är en central forskningsfråga, inte bara för BRIO, men för samhället i stort eftersom lek stimulerar barnets utveckling och samhället i stort genom att definiera vad som är nytt omkring oss och vad som är nytt för oss. Denna vetskap ger i sin tur upphov till ny kunskap och kompetens, och i förlängningen innovativa produkter och tjänster.

Projekttid: 2008-2010
Finansiär: KK-stiftelsen
Projektledare: Rolf Hughes (rolf.hughes@konstfack.se). Projektet drivs tillsammans med Ronald Jones, Konstfack
Läs mer om projektet på: futureofplay.blogspot.com/