Färg - ljus - människa - miljö

Projektet genomfördes 2008-2009.

Projektet var ett etableringsprojekt inom KK-stiftelsens program Utökad samproduktionskompetens och ledde fram till formuleringen av genomförandeprojektet SYN-TES (projekttid 2010-2011).

Projektansvariga: Högskolelektor Ulf Klarén och docent Karin Fridell Anter.

Mer info finns här: farg_ljus.pdf

Uppdaterad: 23 september 2010
Sidansvarig: Karin Fridell Anter