Plats och rum för vård i livets slut

Hur kan välbefinnande främjas i miljöer där vård i livet slut sker? Konstfack bidrar med designkunnande i detta projekt som gemomförs tillsammans med ett äldreboende i Stockholm. I projektet utforskas frågan av forskare tillsammans med boende, närstående och personal.

Döendet och döden är något vi alla förr eller senare konfronteras med, antingen genom dödsfall i vår närhet eller av vår egen dödlighet. Ändå är döden något vi sällan pratar om och många människor är idag illa förberedda på mötet med döendet, döden och sorgen.

DöBra är ett nationellt forskningsprogram som bedrivs vid Karolinska Institutet och Umeå universitet. Programmet arbetar med att utveckla kompetens och stärka individer, närsamhälle och personal för att bättre kunna hantera frågor som rör livets slutskede. Konstfack har under många år engagerat sig i detta program genom flera olika studentprojekt och kurser bland annat med Hospicekliniken på Ersta sjukhus. Konstfacks forskare har också medverkat i projekt och aktiviteter.

För närvarande är professor Bo Westerlund engagerad i projektet Plats och rum för vård i livets slut. Syftet med projektet är att förstå och förbättra faktorer som stödjer välbefinnande från olika perspektiv i miljöer där vård i livet slut sker. Projektet genomförs tillsammans med två avdelningar på ett större äldreboende i Stockholmstrakten där utforskande sker tillsammans med boende, närstående, personal och forskare. Konstfack bidrar med designkunnande och övriga forskare är från Karolinska institutet, Stockholms universitet och Stockholms konstnärliga högskola.

Projektet finansieras av Formas
Projektansvarig på Konstfack: Bo Westerlund
Projektperiod: 2017-20