Konstfack
LM Ericssons väg 14
Box 3601, 126 27 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Uppdaterad: 17 november 2010

The Poetics of Critical Writing in Practice-Based Research

Forskningsprojektet, som är ett samarbete med KTH, undersöker nya sätt att skriva akademiska och kritiska texter inom arkitektur-, konst-, och designforskning.

Syftet är att utveckla relationen mellan creative and critical writing (’skönlitterärt och facklitterärt skrivande’) inom rumsliga, visuella, och materiella kunskapsområden. Projektet kommer att resultera i en bok om innovativa strategier för akademiskt skrivande.

Projektansvariga: Dr. Katja Grillner (KTH) och professor Rolf Hughes, Ph.D (Sint-Lucas/Konstfack)

Uppdaterad: 23 september 2010
Sidansvarig: