The Poetics of Critical Writing in Practice-Based Research

Forskningsprojektet, som är ett samarbete med KTH, undersöker nya sätt att skriva akademiska och kritiska texter inom arkitektur-, konst-, och designforskning.

Syftet är att utveckla relationen mellan creative and critical writing (’skönlitterärt och facklitterärt skrivande’) inom rumsliga, visuella, och materiella kunskapsområden. Projektet kommer att resultera i en bok om innovativa strategier för akademiskt skrivande.

Projektansvariga: Dr. Katja Grillner (KTH) och professor Rolf Hughes, Ph.D (Sint-Lucas/Konstfack)