Skapande av en kollaborativ formgivningsstudio som stöder estetiska aktiviteter över kulturer och discipliner

Inom området industridesign har fokus alltmer ändrats från en teknologiskt betonad inriktning mot strategier med kulturella förtecken. Därmed flyttas tyngdpunkten inom produktutvecklingen mot ett estetiskt holistiskt tänkande och en konstnärligt baserad formgivning. Projektet syftar till att kartlägga den kreativa processen inom designpraktik samt att ringa in vilken typ av kunskap som särskilt används under avgörande skeden i processen. Projektet är ett etableringsprojekt inom KK-stiftelsens program Utökad samproduktionskompetens.

Projektansvarig: Professor Cheryl Akner Koler, e-post: cheryl.akner-koler@konstfack.se

Skapande av en kollaborativ formgivningsstudio som stöder estetiska aktiviteter over kulturer och discipliner
Inom området industridesign har fokus alltmer ändrats från en teknologiskt betonad inriktning mot strategier med kulturella förtecken. Därmed flyttas tyngdpunkten inom produktutvecklingen mot ett estetiskt holistiskt tänkande och en konstnärligt baserad formgivning. Denna förskjutning avspeglas också inom den högre utbildningen.

Detta praktikbaserade forskningsprojekt, inom fältet applied aestetics and 3-D formgiving, uppehåller sig vid gestaltande och sensitiva formgivningsprocesser. Projektet organiseras av Cheryl Akner Koler vid institutionen för industridesign i samarbete med forskare från The Materiality Group vid Institutet för industridesign på Arkitektur- och Designhögskolan i Oslo (AHO) tillsammans med företrädare för de kulturindustrin; Kolb Technology och designföretaget No Picnic.

Projektet syftar till att kartlägga den kreativa processen inom designpraktik samt att ringa in vilken typ av kunskap som särskilt används under avgörande skeden i processen. Vidare kommer undersökningen ägna sig åt att kombinera konstnärlig, skulptural praktik med högteknologiska digitala metoder för att optimera den formgivande processen. Som ett led i detta kommer lera vara ett av de material som kommer att användas. Slutligen fokuserar projektet på att vidareutveckla de kreativ tankeprocesser - Aesthetic Reasoning in Art/ Design – som samarbeten mellan design och andra discipliner baserar sig på.

Projektet är ett etableringsprojekt inom KK-stiftelsens program Utökad samproduktionskompetens.