Gröna Tåget: En attraktiv passagerarmiljö

Det innovativa utvecklingsprojektetet Gröna Tåget: En attraktiv passagerarmiljö är en del i Banverkets satsning på ett nytt höghastighetståg. Projektet drivs i samverkan med Bombardier Transportation och KTH.

Projektansvariga: Olle Lundberg, Martin Ranvinge och Daniel Eriksson