Designerly Designed Design Education (DDDE)

Designerly Designed Design Education (DDDE)
– a Scandinavian educational development initiative

Konstfack arbetar tillsammans med två andra etablerade nordiska designskolor i ett projekt för att utveckla designundervisningens kvalitet och relevans så att den möter nutida utmaningar.

Medverkande skolor:
- Designskolen Kolding, Danmark
- The Institute of Design at the School of Architecture and Design in Oslo, Norge 
- Konstfack.

Projekttid: 2011-01-01 - 2013-12-31
Projektledare: Håkan Edeholt, AHO
Finansiär: CIRRUS

Medverkande från Konstfack: Ulrica Bohné and Bo Westerlund, Industridesign

Projektets hemsida:

http://www.designresearch.no/projects/ddde-designing-design-design-education/about