Dyslektisk form

Typografiska verktyg och navigeringssystem för ökad läsförståelse.

Projektansvariga: Fredrik Forsberg, fredrik@theygraphics.com och Jiri Novak, jiri.novak@konstfack.se.

Dyslexi, eller läs- och skrivsvårigheter, är ett varaktigt funktionshinder som innebär att
personen i varierande grad har problem med att läsa och skriva. Vad dyslexi egentligen beror
på är fortfarande omdiskuterat. Några problem som ofta uppvisas i samband med dyslexi är
diffusa föreställningar om ordens ljudstruktur. Man kan också ha brister i det fonologiska
korttidsminnet. Dagens forskning pågår huvudsakligen i två skilda linjer: medicinsk och
språklig. Språklig forskning arbetar främst med att hitta nya inlärningssätt och utövas av
specialpedagoger, logopeder samt psykologer.

Det finns dock en tredje, hittills i det närmaste helt outforskad väg. Det handlar om hur
grafiska formgivare kan bidra till att underlätta och belysa den gråzon, i vilken många
människor befinner sig. Inom detta fält befinner sig projektet Dyslektisk form. För att uppnå
ökad läsförståelse utvecklas nu nya typsnitt anpassade för dyslektiker, tillsammans med
navigeringssystem som kan underlätta läsningen av löpande text. På lång sikt syftar projektet
även till att konstruera andra lämpliga hjälpmedel.

Mer information finns på www.theygraphics.com