Metodutveckling för idégenerering inom tjänstedesignpraktiken

Forskningsprojektet ”Metodutveckling för idégenerering inom tjänstedesignpraktiken” vidareutvecklade metoder för innovation och idégenerering som möjliggör att flera intressenter deltar under designarbete av tjänster. Det genomfördes av Transformator Design AB, Linnéuniversitetet och Konstfack.

Fokus har legat på arbetssätt som är designmässiga, dvs. arbetssätt som stöder arbete med en designmässig grundsyn vilket innebär en egen tradition av kunskapande. Lärandet sker där till stor del genom att simultant arbeta med dels förslag till lösning och dels den bekymmersamma situationen. De två arbetssätten som utvecklats har varit ett medvetet arbete med visuella och materiella prototyper i alla skeden samt en kontextbaserad co-design.

Projektet har genomförts inom ett ”skarpt” uppdrag som TD har genomfört åt ett företag. Forskningen har genomförts av doktoranden Fredrik Sandberg, Linnéuniversitetet och Bo Westerlund, professor i industridesign på Konstfack.

Projektet erhöll medel i stor konkurrens från VINNOVAs utlysning ”Innovation och design 2012”, och genomfördes under oktober 2012 till och med februari 2013.

 

Transformator Design: www.transformatordesign.se
Linnéuniversitet, institutionen för design: www.lnu.se/design