Ljudkonst i akustiska och urbana miljöer

Inom området ljudkonst i akustiska och urbana miljöer undersöks förutsättningar för ljudmiljön i olika typer av rumsbildningar. På Konstfack har det genomförts flera forskningsprojekt inom detta område.

Pågående projekt

Akustiska designartefakter och metoder för urbana ljudlandskap
Projektet är ett praktikbaserat forskningsprojekt (konstnärligt FoU) där arkitekter, musiker, akustiker och ljuddesigners samarbetar. Projektets frågeställning är: på vilket sätt kan akustisk design tillämpas för att förbättra det urbana ljudlandskapet i parker och på torg? Bullerutsatta miljöer är ett växande problem. Ljudnivåerna i majoriteten av Stockholms stadsparker så höga att de inte kan tjäna som goda, rekreativa miljöer. Kring dessa frågor samarbetar arkitekter, musiker, akustiker och ljuddesigners.

Projektet drivs i samarbete med: Stockholms universitet, psykologiska institutionen, the Interactive Institute och Stockholms stad. Finansierat av Vetenskapsrådet.

Projektledare: Björn Hellström, bjorn.hellstrom@konstfack.se

Projekttid: 2008-2010 (Förlängt till och med 2012)

 
Avslutade projekt

Listen: Auralisering av urbana ljudlandskap
Detta interdisciplinära forskningsprojekt kan beskrivas av nyckelord som: psykoakustik (perception i ljudlandskap), auralisering och ljudlandskap. Med auralisering menas en slags "visualisering" för hörseln, där ljud som modellerats i datorn kan avlyssnas i rumsmiljö.

Projektansvarig på Konstfack: Björn Hellström

Projektledare: Docent Mats Nilsson, psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Övriga samarbetspartners: Chalmers, KTH (Marcus Wallenberg Lab. for Sound and Vibration), the Interactive Institute, ÅF-Ingemansson, Ramböll, WSP, Vägverket, Banverket och Stockholms stad.

Finansierat av VISUALIZATION-programmet från KK-Stiftelsen (www.kks.se) i samarbete med Vinnova, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vårdal-stiftelsen och Invest in Sweden Agency.

Lyssna på ett inslag i Sveriges Radio P1, Vetenskapsradion om detta projekt.


In i bruset – gestaltande musikaliska, arkitektoniska och akustiska undersökningar av det nutida ljudrummet

"Vi lever i brus. Akustiskt är bruset överlagringar av ljud som maskerar varandra i rummet."
Projektet bygger på samverkan mellan områdena ljuddesign, ljudkonst, arkitektur och stadsplanering.

Projektansvarig på Konstfack: Björn Hellström, Urban Sound Institute.

Samverkande i projektet är: Konstfack, Catharina Dyrssen, Chalmers (Institutionen för arkitektur) samt avdelningen för tillämpad akustik (på samma lärosäte), Göteborgs universitet; Högskolan för scen och musik. Finansierat av Vetenskapsrådet (konstnärligt FoU).


Ljuddesign av höghastighetståg

Projektet är ett samarbete mellan Konstfack, Bombardier, ÅF Ingemansson Akustik, SU Psykologiska institutionen och KTH. Projektet syftar till att undersöka ljudmiljön i framtidens höghastighetståg. Dels genom att föreslå var i ett frekvensspektrum Bombardier ska fokusera på att minska buller, dels att experimentellt undersöka hur tillagda ljud, soundscapes, kan skapa upplevelser av en mer behaglig och innehållsrik resa.

Projektansvarig: Björn Hellström, Konstfack 
Projektledare: Niklas Billström, Konstfack
Finansiär: KK-stiftelsen

Projekttid: 2010-2012


Ljuddesign av produkter
"Ljud är alltså en eftersatt komponent i designarbete, både när det gäller produkter och användande av produkter i olika miljöer."
Projektet är interdisciplinärt och integrerar områden som arkitektur, musik, ljuddesign och akustik.

Projektansvarig på Konstfack: Björn Hellström

Samverkande i projektet är: Niklas Billström, Konstfack,  KTH, Stockholms universitet, psykologiska institutionen, Bombardier och ÅF-Ingemansson. Finansierat av KK-Stiftelsen.


COST Action ICO601- Sonic Interaction Design (SID)
Sonic Interaction Design (SID) – är en plattform som utgår från ett utforskande av ljud som en avgörande faktor när det gäller överföring information, mening och estetiskt/emotionellt innehåll i interaktiva sammanhang.  

COST – SID Action verkar för att stärka samarbeten mellan forskare, konstnärer och designers inom Europa. www.cost-sid.org.

Projekttid: 2007-2011

Projektansvarig för detta EU-projekt på Konstfack: Björn Hellström