Public Speaking

Forskningsprojektet Public Speaking - Konst och det offentliga samtalet är ett samarbete mellan Konstfack och Uppsala universitet, och undersöker konstens förhållande till det offentliga samtalet utifrån aspekter som yttrandefrihet, tillgänglighet och äganderätt.

Projektansvariga: professor Marysia Lewandowska och forskningsledare Måns Wrange