Gå vilse med punktlighet och precision - samhällsförändring och rumsliga relationer

Projektet "Gå vilse med punktlighet och precision" (Out of Place with Punctuality and Precision) syftar till att via metoder från konstpraktiken undersöka hur konst och samhällsförändringar står i en direkt rumslig relation till varandra. I vardagligt tal uttrycker begreppet "gå vilse" något som inte är särskilt önskvärt. Här kan däremot det närliggande begreppet "displacement" användas som metod genom att använda förskjutningar mellan kropp, plats och karta som strategiska verktyg.

Undersökningen föreslår en ny medveten strategi och hämtar sin titel från en formulering av den amerikanska curatorn och arkitekturteoretikern Miwon Kwon (2002).
Projektet finansieras i form av ett postdok-projekt av Vetenskapsrådet. Genomförandeperiod är 2009-2011.

Projektansvarig: fil dr Monica Sand, monica.sand@konstfack.se
Läs mer om projektet här: monicasand.ownit.nu