Preffi: Odysseus-pakter i snabbköpet

Projektet skapar diskussion om ansvarsfördelningen i omställningar till mer hållbara levnadssätt. 

Preffi: Odysseus-pakter i snabbköpet är ett projekt inom spekulativ design. Projektet beskriver ”Preffi”, en statligt sanktionerad infrastruktur genom vilken konsumenter kan välja att förbinda sig till att bara handla vissa produkter, t.ex. bara vegetarisk mat. Syftet är att skapa diskussion kring tekniska hjälpmedel och ansvarsfördelningen mellan individ, stat och näringsliv i omställningar till mer hållbara levnadssätt. Projektet finansieras av Vinnova.

Projektledare: Erik Sandelin

Finansiär: Vinnova

Projektperiod: 2022