Svensk design? Om Ikeas estetik på 1980- och 90-talet, export av "svensk design" och nationella myter

Svensk design? Om Ikeas estetik på 1980- och 90-talet, export av "svensk design" och nationella myter
Ikeas blå varuhus med en gul logotyp på fasaden runt om i världen för osökt tankarna till Sverige. Det globala företaget har en utpräglat svensk identitet och driver konceptet ”demokratisk design” på bred front. Ikea använder sig också av andra positivt laddade ord som jämlikhet och rättvisa. Bygger detta på ett socialt patos eller krassa kalkyler? Handlar det om ”svensk design” eller ett slags globaliserad estetik? Projektets syfte är att studera Ikea med fokus på 1980- och 90-talet: en tid då den symboliska kopplingen till Sverige stärktes bland annat med hjälp av marknadsföring. Kan Ikea betraktas som Sveriges myt om sig själv – ett slags nationell självbild som inte stämmer överens med verkligheten? Av Ikeas enorma produktion studeras ett urval kollektioner och kampanjer från perioden i fråga.

Ämnet undersöks mot bakgrund av begreppen nation branding, storytelling och med utblickar mot konsumtionsteorier. Trots att Ikea spelat en mycket betydelsefull roll i det svenska samhället finns lite forskning om ämnet men i synnerhet utifrån ett konst- och designhistoriskt perspektiv. I över femtio år har massmedia informerat om IKEA som ibland betraktas som ett slags nationalklenod. Att det inte i högre grad finns studier om koncernens estetik är förvånande men gör projektet desto mer angeläget. Förutom att Ikea är ett inslag i det svenska hemmets idéhistoria är företaget ett av Sveriges ansikten utåt och det är betydelsefullt att diskutera vilken bild som ges till omvärlden. 

Projektet bedrivs under perioden 2010-2013 och finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. Projektansvarig är Sara Kristoffersson. E-post: (sara.kristoffersson@konstfack.se).