Ansökan om utbyte

Som student på Konstfack kan man, som en del av utbildningen, ansöka om möjligheten att åka på en utbytestermin till någon av våra partnerskolor.

Vilken termin som passar bäst att söka utbyte för varierar mellan olika program. Oftast är det under vårterminen år 2 eller höstterminen år 3, men det finns andra alternativ.
Kontakta den programansvarige på ditt program om du har frågor runt detta.

Ansökan görs i två steg; först internt på Konstfack och sen till skolan man har fått möjlighet att söka till. Konstfack har avtal med ett flertal mycket attraktiva skolor runt världen. De flesta som söker kommer in, men tyvärr inte alla.

Kontakta international@konstfack.se för att få information om vad som gäller för utbyte på Masternivå.

Ansökningsblanketter
Ansökningsblanketten finns på Studentintranätet under rubriken "Student" - "Student på Konstfack" - "Internationellt utbyte".