Försäkringar

Studentförsäkring - om du skadar dig
Om du skadar dig under dina studier finns ett par försäkringar som kan vara aktuella, utöver din privata försäkring.

Registrering på kurs/program är en förutsättning för att studentförsäkringen skall gälla under studietiden. Kom ihåg att alltid spara läkarintyg, kvitton på utgifter etc.


Kammarkollegiets personskadeförsäkring för studenter
Som student är du försäkrad via Kammarkollegiets personskadeförsäkring för studenter. Den motsvarar en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller för personskada som inträffar under skoltid eller under direkt färd mellan bostad och skola. I vissa speciella fall omfattar försäkringen även sjukdom som studenten fått via smitta. Ett exempel är om studenten smittas av något ämne i samband med studier i ett laboratorium. Ersättning kan lämnas vid sveda och värk, lyte och men, tandskada, kostnader pga skada, inkomsförlust mm.

Läs mer på Kammarkollegietshemsida: www.kammarkollegiet.se/forsakringar-och-riskhantering/studentforsakringar/studenter-pa-svenskt-universitet-och-hogskola

Om du är på praktik och skadar dig, kan även arbetsskadeförsäkringen gälla. Mer information om detta hittar du på Försäkringskassans hemsida. Se nedan.


Studenter IN

Student IN-försäkringen är statens försäkring för utländska studenter i Sverige. Den är ett komplement till Personskadeförsäkringen för studenter.
Mer information om Kammarkollegiets alla studentförsäkringar och dess villkor hittar du på Kammarkollegiets hemsida: www.gratisstudentförsäkring.se/

Student UT-försäkringen

Student UT-försäkringen är statens försäkring för svenska studenter som studerar eller praktiserar utomlands. Försäkringen innehåller personskadeskydd och reseförsäkringsskydd och gäller dygnet runt.

Student-UT-försäkringen är en samlingsförsäkring som tecknas av respektive högskola. Det innebär att alla studenter omfattas av försäkringen om de studerar eller praktiserar på skolor, företag eller andra inrättningar utomlands som högskolan har avtal med. Försäkringsskyddet gäller även när studenten reser till och från studielandet. Personskadeskyddet motsvarar skyddet i den generella studentförsäkringen i Sverige. Läs mer på www.gratisstudentförsäkring.se.


Arbetsskadeförsäkring
Inom Europa, Europeiskt sjukförsäkringskort från Försäkringskassan. Kan beställas på deras hemsida: www.forsakringskassan.se.
Utanför Europa, kontakta Internationella enheten (Skyddad adress), som förser dig med ett kort från Kammarkollegiet.

En del amerikanska skolor har infört egna försäkringar som är obligatoriska att teckna, trots att vi inte anser det nödvändigt, eftersom våra studenter har ett skydd via Kammarkollegiet, när de är inskrivna på Konstfack.

Frågor?
Kontakta Internationella enheten
Skyddad adress

Uppdaterad: 14 februari 2012
Sidansvarig: Matilda Uhrström