Utbytesstudier - vid hemkomst

Ansök om tillgodoräknande
När du kommer hem ska du ansöka om tillgodoräknande. För detta finns en särskild blankett som du kan ladda ner här: Ansökan om tillgodoräknande.pdf 

Till din ansökan ska du bifoga kopia på intyg/betyg från utbytesskolan.  Den ifyllda och av dig undertecknade blanketten, inkl intyg, ger eller skickar du till utbildningsadministratören vid din institution. Av din institution kan du få en lista på de kurser som du baserar ditt tillgodoräknande på.

Beslutet fattas av institutionen (vanligtvis programansvarig/handledare) och därefter rapporteras beslutet i LADOK. Du kommer att delges beslutet skriftligen via mail av registrator.

Handläggningstiden är ca 4 veckor efter att komplett ansökan har lämnats in till institutionen.


Vad är ett tillgodoräknande?
Det är ett beslut om att en viss utbildning få ingå i din examen. Det betyder att du som student inte ska behöva studera något som du redan har motsvarande färdigheter i. 

Ett tillgodoräknande är något som du själv ansöker om när du kommer tillbaka till Konstfack. 

Ett beslut om tillgodräknade har stor betydelse för dig som student. Möjlighet till studielån, fortsatta studier och till examen kan bero på beslutet om tillgodoräknande. Därför är det väldigt viktigt att få intyg/betyg från utbytesskolan.


Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp med att fylla i blanketten eller är osäker på hur du ska gå tillväga så är det bara att kontakta din utbildningsadministratör så får du hjälp. 


Kompletteringar

Om du har missat kurser under ditt utbyte måste du ta igen det när du kommer hem. Detta kan bara göras genom att läsa om de kurser som gick på Konstfack under den termin du varit på utbyte. Kontakta administratören vid din institution för hur du går tillväga med kompletteringar.