Konstfack Writers: Kreativt och konstnärligt skrivande, 30 hp HT24-VT25

Konstfack Writers är en kurs i kreativt skrivande på avancerad nivå. Fokus ligger på skrivande som en litterär och konstnärlig praktik. Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa och utveckla ditt skrivande, samt vidareutveckla ett längre projekt.

Ansvarig professor: Mara Lee, Institutionen för konst

Konstfack writers är en kurs i kreativt skrivande som utgår från författarens perspektiv: det är den skrivande praktiken som står i centrum. Här kan du som student fördjupa dina kunskaper inom litterärt skrivande på en utbildning där samtliga som undervisar är yrkesverksamma författare. Kursen vänder sig till sökanden som redan har en skrivande praktik (inom skönlitteratur, konst, teater, manusskrivande, journalistik mm) och som vill fördjupa sina kunskaper i dialog med andra studenter som skriver samt erkända och yrkesverksamma författare. Som deltagare på kursen kan du skriva på antingen engelska, svenska, danska eller norska. I kursen möter vi vare kursdeltagare där den befinner sig i sitt skrivande, och vårt mål är att ge varje student de redskap som krävs för att utvecklas konstnärligt och litterärt.

Utbildningen bedrivs på halvfart, 50%, och gruppen träffas regelbundet under intensiva textsamtalsveckor som äger rum 7-8 gånger under läsåret, då kursdeltagarna möts för textsamtal, seminarier, handledning i prosa och poesi, författarbesök, workshops och exkursioner. Kursdeltagarna förväntas ha arbetat med individuella konstnärliga projekt tidigare och kommer att arbeta självständigt med sina skrivprojekt samt förberedelser mellan textsamtalsveckorna.

Vi som undervisar har mycket stor erfarenhet från undervisning inom kreativt skrivande, litterär gestaltning och konsthögskolor och vi har arbetat på de mest välrenommerade författarskolorna i Skandinavien; bl.a. på Biskops-Arnö, Forfatterskolen i Köpenhamn och Litterär gestaltning på Akademin Valand.

Kursen syftar även till att ge grundläggande kunskaper inom konstnärlig forskning samt skrivpedagogik.

Målgrupp
Kursen vänder sig till författare och konstnärer inom text, performance, film, skulptur, måleri, dans, koreografi mm, men även till journalister, kritiker, redaktörer, formgivare och andra som är verksamma inom kreativa och konstnärliga yrken och vill utveckla ett eget litterärt eller textbaserat konstnärligt projekt. Kursen vänder sig också till dem som är intresserade av att utveckla sina kunskaper inom konstnärlig forskning samt skrivpedagogik.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska den studerande ha förmåga att:
-redogöra för och analysera litterär och konstnärlig text
-presentera, diskutera och kritiskt utvärdera sin egen praktik och sina arbetsmetoder
-kreativt gestalta ett litterärt och/eller konstnärligt verk
-utveckla sin konstnärliga och skrivande praktik på egen hand
-förstå och orientera sig inom konstnärlig forskning 
-förstå och orientera sig inom skrivpedagogik
-placera sin gestaltande och konstnärliga praktik i ett större socialt och estetiskt sammanhang
-kritiskt reflektera över skrivandets plats i samhället

Förkunskapskrav
Särskild behörighet:
Kandidatexamen om minst 180 hp i konst eller litterär gestaltning eller ett för kursen annat relevant ämne eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval
Urval sker på konstnärlig grund genom bedömning av den sökandes arbetsprover + motiveringsbrev (se nedan hur du skickar in filer för urval)

Antal studieplatser: ca 12

Studietid, studietakt och studieform
Studietid: v.36 2024 - v.23 2025
Studietakt: 50 % av heltid
Studieform: Campusförlagd undervisning

Kursträffar:

Workshop 1. 3-5 september

Workshop 2. 30 september - 3 oktober

Workshop 3. 18-21 november

Workshop 4. 13-16 januari

Workshop 5. 17-20 februari

Workshop 6. 24-27 mars

Workshop 7. 5-8 maj

Utbildningsnivå: Avancerad

Plats: Konstfack

Undervisningsspråk: Engelska (och svenska, sökande kan välja att skriva på svenska, danska och norska).

Kursplan: KOY040

 

Så här ansöker du

1. Anmälan till antagning.se (15 mar - 15 apr 2024).

Anmälan till kursen sker på antagning.se under anmälningsperioden.

2. Styrka behörighetskravet och ladda upp filer för urval till antagning.se (15 mar - 2 maj 2024)

Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighetskraven finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp dem till antagning.se.

Du behöver även ladda upp en fil för att delta i urvalet. Denna fil kommer att användas i valet mellan behöriga sökande.

Endast fil som laddats upp till aktuell antagningsomgång, HT24, kan beaktas i urvalet.

Att ladda upp för urval:
- Arbetsprover,  max 5 A4.
- Skriftligt motiveringsbrev (max 1 A4)
- CV

Bifoga arbetsprover, motiveringsbrev och CV sammanfogat som en (1) PDF.
Döp filen till "Konstfack writers".
Filen laddas upp genom att logga in på antagning.se, gå sen till Mina sidor och klicka på Meriter och därefter Dokumentuppladdning.  Kom ihåg att när du har laddat upp dina dokument så kan du inte radera dem.

Observera att inbäddade länkar inte fungerar.

Accepterade filformat: PDF

Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.