Handledarutbildning för lärare, 7,5 hp, 2018

Syftet med kursen är att utbilda handledare för lärarstudenter i de verksamhetsförlagda delarna av lärarutbildningen (VFU).

Kurskod: LF1003

Målgrupp
Lärare i bild, slöjd, media och design. VFU-handledare och blivande VFU-handledare.

Lärandemål
Syftet med kursen är att utbilda handledare för lärarstudenter i de verksamhetsförlagda delarna av lärarutbildningen (VFU).

Efter genomgången kurs skall den studerande ha förmåga att:
- problematisera centrala begrepp och teoretiska perspektiv på individ- och grupphandledning
- självständigt värdera olika metoder och förhållningssätt i planering, genomförande och analys av professionella handledningssamtal
- självständigt tillämpa etiska begrepp och teorier för att kunna identifiera och hantera yrkesetiska dilemman
- analysera och värdera den egna professionen utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv

Innehåll
- Centrala begrepp, teorier och metoder avseende handledning såväl individuellt som i grupp
- Undervisning och lärprocesser
- Handledningsprocessen: teorier och strategier
- Handledningsprocessen: samtalsmetodik
- Etiska dimensioner i lärarvardagen och i handledningsprocessen
- Ämnesdidaktik och aktuell ämnesdidaktisk forskning
- Forskningsmetodik

Betyg och examination
För kursen används betygsskalan Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd.

Kursen examineras genom:
- Skriftlig och muntlig redovisning av handledningsfilosofi
- Skriftlig och muntlig redovisning av praktiknära forskningsprojekt

Studietid, studietakt och studieform
Studietid: v.36 2018 - v.23 2019
Studietakt: Kvartsfart (25%)

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops i anslutning till litteraturstudier. En del av tiden används för självständigt arbete. Den lärarledda undervisningen är förlagd till ca sju vardagar under kurstiden. Däremellan är det självstudier.

Undervisningsspråk: Svenska

Antal platser: ca 15

Kursplan: Handledarutbildning för lärare.pdf

Litteraturlista: Kurslitteratur för Handledarutbildning för lärare.pdf

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
För tillträde till kursen krävs lärarexamen eller motsvarande.

Därtill krävs minst tre års undervisningserfarenhet på minst halvtid i bild eller slöjd.

Dessutom krävs godkänt/E i Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A

Urval: Högskolepoäng (30-285 hp)

Anmälan 

Anmälan sker under perioden 15 mars och 16 april via www.antagning.se.

Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp behörighetsgivande meriter till antagning.se.


Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.

Anmälan är stängd.

Viktiga datum för ansökan till höstterminen 2018


15 mars 2018

Anmälan (antagning.se) öppnar kl. 13.00.

16 april 2018
Sista anmälningsdatum (antagning.se).

7 maj 2018
• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (antagning.se) .

• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se).

12 juli 2018
Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se

27 juli 2018
Sista svarsdag (svar till antagning.se)

2 augusti 2018
Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning, kontakta:
Studentkansliet
Skyddad adress,
08-450 41 77

Har du frågor om kursen, kontakta:
Carolina Setterberg
Skyddad adress
08-450 41 50

Institution
Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

Uppdaterad: 13 februari 2017
Sidansvarig: Pia Schenkmanis Rämö

Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Sociala kanaler
Facebook, Instagram & YouTube

Nyhetsbrev
Senaste nytt, tips om utställningar och mycket mer.