Handledarutbildning för lärare, 7,5 hp, HT24-VT25

Syftet med kursen är att utbilda handledare för lärarstudenter i de verksamhetsförlagda delarna av lärarutbildningen (VFU).

Målgrupp
Lärare i grund- och gymnasieskola.

Innehåll
- Centrala begrepp, teorier och metoder avseende handledning såväl individuellt som i grupp
- Handledningsprocessen: teorier och strategier
- Handledningsprocessen: samtalsmetodik
- Etiska dimensioner i lärarvardagen och i handledningsprocessen
- Forskningsmetodik
- Planera och genomföra en praktiknära ministudie

Lärandemål
Syftet med kursen är att utbilda handledare för lärarstudenter i de verksamhetsförlagda delarna av lärarutbildningen (VFU).

Efter genomgången kurs skall den studerande ha förmåga att:
- problematisera centrala begrepp och teoretiska perspektiv på individ- och grupphandledning
- värdera olika metoder och förhållningssätt i planering, genomförande och analys av professionella handledningssamtal
- analysera etiska begrepp och teorier för att kunna identifiera och hantera yrkesetiska dilemman

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs lärarexamen eller motsvarande.

Dessutom krävs godkänt/E i Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A

Urval: Högskolepoäng (30-285 hp)

Examination
Kursen examineras genom:
- Skriftlig och muntlig redovisning av handledningsstrategi
- Skriftlig och muntlig redovisning av en ministudie

Studietid, studietakt och studieform
v.36 2024 - v.23 2025
Kvartsfart (25%)

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops i anslutning till litteraturstudier. En del av tiden används för självständigt arbete. Den lärarledda undervisningen är förlagd till ca sju vardagar under kurstiden. Däremellan är det självstudier.

Datum för fysiska träffar är:

11/9 2024, halvdag kl.13.00 -16.00
17/10 2024, heldag kl. 9.00 – 15.00
15/11 2024, heldag kl. 9.00 – 15.00
22/1 2025, heldag kl. 9.00 -15.00

18/2 2025, heldag kl. 9.00 – 16.00
13/3 2025, halvdag kl. 13.00 – 16.00
28/4 2025, heldag kl. 9.00 – 15.00

Undervisningsspråk: Svenska

Antal platser: ca 8

Kursplan: LF1008

Litteraturlista: Kurslitteratur publiceras i april/maj

 

Så här ansöker du

1. Anmälan till antagning.se (15 mar - 15 apr 2024).
Anmälan till kursen sker på antagning.se under perioden 

2. Styrka behörighetskravet och meriter för urval till antagning.se (15 mar - 2 maj 2024).
Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp dem till antagning.se.
Urvalet baseras på antal högskolepoäng (30-285 hp).


Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.